Jau drīzumā Limbažu, Valmieras un Valkas iedzīvotājus plānots iepazīstināt ar diviem pirmajiem SIA "Latvijas vēja parki" ("LVP") iecerētajiem vēja elektrostaciju (VES) projektiem – "Limbaži" un "Valmiera–Valka".

Reklāma

VES parku "Limbaži" plānots izveidot Limbažu novada Salacgrīvas un Viļķenes pagastos. Tas atradīsies Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta neitrālās zonas teritorijā. Savukārt "Valmiera–Valka" tiks veidots Valmieras novada Plāņu pagastā, kā arī Valkas novada Vijciema un Valkas pagastā.

Tā kā VES parka izbūves un vietu izvēlē ļoti būtiska ir biodaudzveidības izpēte, darbs pie tās "LVP" potenciālajās parku teritorijās norit jau divas sezonas. Sertificēti eksperti ir apsekojuši, ievākuši un apkopojuši detalizētu informāciju par savvaļas putniem, sikspārņiem un biotopiem. Projekta autori ziņo, ka eksperti ieteikuši arī risinājumus un tehnoloģijas, kas mazina VES parka ietekmi uz dabas vērtībām. Dabas vērtību izpēte VES parku "Limbaži" un "Valmiera–Valka" teritorijās ir noslēguma fāzē, tādējādi šiem nogabaliem pirmajiem tiek uzsāktas ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūras ar sākotnējām sabiedriskajām apspriešanām.

Pagaidām vēl nav zināms skaits, cik tieši vēja elektrostaciju Ziemeļvidzemē tiks būvēts un kādas būs to kopējās ražošanas jaudas. 

Sākotnēji IVN tiek veikts parkiem līdz 20 turbīnām Limbažu un līdz 60 turbīnām Valkas–Valmieras teritorijās, taču jaudas var nākties samazināt atbilstoši saņemtajiem vides ierobežojumiem.

"Ja kāds ir nolēmis šeit attīstīt biznesu, ieguvējai ir jābūt vietējai sabiedrībai. Nevar būt tā, ka, ražojot zivju produkciju, nodokļi tiek maksāti, bet, iegūstot vēja enerģiju, ne," spriež Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs. Viņš atgādina, ka saistībā ar vēja ģenerāciju arī Latvijā top regulējums, kas paredz komforta nodevas ieviešanu vietējām kopienām, kura tiktu novirzīta pašvaldību budžetā, taču tas ir iestrēdzis un uz priekšu nevirzās. "Pavisam nesen biju Polijā, kur par vēja parku ar 70 ģeneratoriem pašvaldība saņem aptuveni vienu miljonu eiro gadā," pieredzē dalās D. Straubergs.

Šobrīd Limbažu novadā ir divi vēja ģeneratori, kas pagājušā gadsimta 90. gados kā pirmie Latvijā tika izvietoti pie Igaunijas robežas. 

Līdz šim iedzīvotāju aptaujas nav veiktas, tāpēc ir grūti prognozēt viņu attieksmi pret "LVP" iecerēm.

Jau vēstīts, ka valsts kapitālsabiedrība "Latvenergo" kopā ar AS "Latvijas valsts meži" ir izveidojusi kopuzņēmumu "LVP", kura plānos ir līdz 2030. gadam valsts mežos uzbūvēt vēja parkus ar kopējo jaudu vismaz 800 megavatiem.

Sava enerģija

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Latvijas Avīze".