Clear 17 °C
P. 22.09
Maigurs, Mārica, Māris

PROJEKTI

Lasi.lv projekti ir dažādi sabiedrībā aktuāli projekti, kas tiek īstenoti, izmantojot Lasi.lv platformu. Projekti tiek īstenoti sadarbībā ar dažādām organizācijām un uzņēmumiem, to mērķis ir informēt sabiedrību par aktuālo un interesanto. Projektu ietvaros tiek piedāvātas dažādas aktivitātes, informatīvi materiāli, apmācības un atbalsts.

Reformas: iecerētās, īstenotās, nepieciešamās.
Reformas: iecerētās, īstenotās, nepieciešamās
Projekts "Reformas: iecerētās, īstenotās, nepieciešamās" pievēršas trim jomām Latvijā, kuras pēdējos gados skārušas vai skars apjomīgas reformas – administratīvajai, izglītības un veselības jomām. Projekta mērķis ir izpētīt un atspoguļot medijos, kā šīs reformas tika un tiek ieviestas, kādi ir to trūkumi un nepieciešamie kļūdu labojumi. Projektā radītais saturs balstās organizētās klātienes diskusijās ar novadu iedzīvotājiem, uzņēmējiem, NVO un pašvaldības iestāžu pārstāvjiem, kam seko rūpīga informācijas apkopošana izpētes rakstu un video sižetu formās.
"Sava enerģija".
Sava enerģija
Projekta "Sava enerģija" mērķis ir izpētīt un skaidrot sabiedrībai, kādi varētu būt optimālākie risinājumi Latvijas energoneatkarības veicināšanai, saglabājot Eiropas “Zaļā kursa” vektoru un ņemot vērā iedzīvotāju labbūtības un ekonomiskās intereses. Tāpat, saprotot, ka visa Eiropa pašlaik ir tikai energoneatkarības ceļa sākumā, projekts tiecas skaidrot sabiedrībai ne tikai mūsu valsts izejas pozīcijas enerģētikas sektorā plašākā nozīmē, bet arī citu valstu pieredzi un redzējumu, kā arī kopīgi ar lēmumu pieņēmējiem - maksimāli objektīvi, bet ne bez kritikas - meklēt labāko formulu Latvijas enerģētikas nozares ilgtspējīgai attīstībai. Projekta laikā tika radīti raksti un to papildinošie video, lai skaidrotu notiekošo enerģētikas nozarē.
Jaunais likums balstīsies uz punktu sistēmu, kas būs līdzīga Kanādas modelim. Lai iegūtu iespēju strādāt Vācijā, būs jāsavāc vismaz seši punkti. Situāciju atvieglos tas, ka tiks samazinātas valodas prasības.
Tepat, Eiropā!
Projekta "Tepat, Eiropā" saturs ir veidots, vadoties no Eiropas Komisijas prioritātēm. Kā pilnvērtīgs laikraksta “Latvijas Avīze” ielikums tas apskata Eiropas līmeņa likumdošanas procesus, to lomu pasaules kontekstā un investīciju ilgtspēju, kā arī Austrumu partnerības, Breksita problemātiku, izglītības, digitālo tehnoloģiju un aprites ekonomikas jautājumus. Projekta saturu veido gan Latvijā, gan citās Eiropas Savienības valstīs strādājošie žurnālisti un redaktori, kas pēta un analizē aktuālo Eiropā, lai Latvijas iedzīvotājiem būtu labāka izpratne par sociāli politiskajām un ekonomiskajām norisēm Eiropas valstīs, to cēloņiem un iespējamām sekām.
"Atmaskots".
Atmaskots
Jau kopš 2017. gada projekta “Atmaskots” komanda apzina, analizē un novērš dezinformācijas izplatīšanu, palīdzot mazināt riskus Latvijas valsts drošībai un labklājībai. Mērķa sasniegšanai regulāri tiek analizēta Krievijas propaganda, tās izmantotie paņēmieni kā miera, tā kara laikā, un pašreizējās ietekmes novērtējums. Tāpat uzmanība tiks veltīta arī cita veida dezinformācijai, kas parādās mediju telpā. Projekts paredz pastāvīgu mediju telpas monitoringu, regulāri dezinformācijas apskatu, izpētes rakstu un podkāstu par dezinformāciju publicēšanu.
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras direktore Anita Krūmiņa.
Ekonomikas vakcinācija
Projekta "Ekonomikas vakcinācija" mērķis ir noskaidrot, kādā veidā Latvijas Atveseļošanās un noturības mehānisma plānā paredzētie pasākumi spēj veikt tautsaimniecības nozaru un uzņēmumu zaļo un digitālo transformāciju. Izpēte notikusi galvenajos rīcības virzienos - cilvēkkapitāls, inovācija, biznesa vide un eksportspēja, finanšu pieejamība un infrastruktūra. Projekta laikā tika radīti raksti un to papildinošie video, lai skaidrotu investīcijas un to pārvaldes mehānismus tautsaimsniecības attīstībai.