Esmu pārdevēja veikalā, vienīgā darbiniece, un gadās, ka nav iespējas paēst pusdienas. Oficiāli skaitās, ka man dienā stundu ir pārtraukums, par kuru man nemaksā, bet realitātē tā nesanāk. Vai tad pārtraukums neskaitās tāds, ka varu pamest darba vietu un iet savās darīšanās? Jautā Gunta K.

Valsts darba inspekcijā (VDI) skaidro, ka Darba likuma izpratnē darba laiks ir laikposms no darba sākuma līdz beigām, kurā darbinieks pilda darba pienākumus un atrodas darba devēja rīcībā, izņemot pārtraukumus darbā. Savukārt atpūtas laiks ir laikposms, kurā darbiniekam nav jāveic darba pienākumi un kuru viņš drīkst izlietot pēc sava ieskata. 

Atpūtas laiks ietver pārtraukumus darbā, diennakts atpūtu, nedēļas atpūtu, svētku dienas un atvaļinājumus.

Pārtraukumu neieskaita darba laikā, ja darba līgumā vai darba koplīgumā nav noteikts citādi. Tomēr, ja pārtraukuma laikā darbiniekam noteikts aizliegums atstāt savu darba vietu un darbinieks šo laikposmu nevar izmantot pēc sava ieskata, šāds pārtraukums ir ieskaitāms darba laikā.

Tādējādi, ja pārtraukuma laikā darbinieks nevar atstāt savu darba vietu, jo nepieciešamības gadījumā jāapkalpo klienti, proti, nevar pārtraukumu izmantot pēc saviem ieskatiem, šāds pārtraukums ir ieskaitāms darbinieka darba laikā un ir apmaksājams, uzsver VDI.

Tiesības pieprasīt pārtraukuma apmaksu

Ja darba devējs pārtraukumu darbā, kura laikā darbinieks nevar atstāt savu darba vietu, neieskaita darba laikā un to neapmaksā, darbiniekam savu aizskarto tiesību un likumīgo interešu aizsardzībai ir tiesības vērsties ar sūdzību pie darba devēja. Sūdzībā jāietver prasījums ieskaitīt pārtraukumu darba laikā un to apmaksāt. 

Sūdzība darba devējam jāizskata un atbilde par pieņemto lēmumu jāsniedz nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas.

VDI iesaka sūdzību sagatavot divos eksemplāros un iesniegt darba devējam personīgi, uz darbinieka sūdzības eksemplāra saņemot atzīmi par sūdzības reģistrēšanu uzņēmuma lietvedībā vai, ja lietvedības nav, lūdzot darba devēju izdarīt atzīmi par sūdzības saņemšanu, norādot datumu, parakstu un atšifrējumu. Sūdzību arī var nosūtīt darba devējam ierakstītā veidā pa pastu uz uzņēmuma juridisko adresi, darbiniekam saglabājot Latvijas pasta kvīti, kas apliecina sūdzības nosūtīšanas faktu.

Ja darba devējs nenovērš šo darbinieka tiesību aizskārumu, darbiniekam ir tiesības vērsties VDI ar iesniegumu, lai tā veiktu pārbaudi par iespējamiem darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem.

Der zināt!

Ja pārtraukuma laikā darbinieks nevar atstāt savu darba vietu un izmantot laiku pēc saviem ieskatiem, šāds pārtraukums ir ieskaitāms darba laikā.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, Twitter, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.