Moderate snow -4 °C
S. 10.12
Guna, Judīte
Privātajos mežos Latvijā dominē lapu koki un bērzs ir pati izplatītākā suga.
Privātajos mežos Latvijā dominē lapu koki un bērzs ir pati izplatītākā suga.
Foto: Autora foto / Latvijas Mediji

Koksnes cenu lēciens iepriekšējā gada beigās kārtējo reizi uz brīdi sajaucis galvu visiem tiem, kuriem patīk diskutēt par vērtīgām un mazvērtīgām koku sugām. Vislielāko cenu kāpumu piedzīvoja tieši papīrmalka un kurināmā koksne – sortimenti, kuru cena iepriekš parasti balansēja uz to sagatavošanas pašizmaksas robežas.

Bija brīdis, kad bērza papīrmalka maksāja vairāk nekā egles zāģbaļķis un meža īpašnieks Latvijā par papīrmalkas kubikmetru saņēma krietni labāku cenu, nekā celulozes rūpnīcas Somijā vai Zviedrijā maksāja vietējam piegādātājam. Kara radītais dzelzs priekškars, kas vienā mirklī nogāzās starp Eiropu no vienas puses un Krieviju un Baltkrieviju no otras puses, aizcirta durvis piekļuvei arī šo austrumkaimiņu koksnes resursiem, kas baroja ne tikai zāģētavas un katlumājas Baltijas valstīs, bet arī celulozes ražotnes Somijā. 

Reģionā strauji izveidojies koksnes deficīts meža īpašniekiem ļāva tikt vaļā ne vien no trupējušo apšu un pāraugušo baltalkšņu audzēm, kuru izstrāde agrāk bija nerentabla, bet arī ar krietnu peļņu novākt krūmus no grāvju trasēm un aizaugušām pļavām.

Visus iepriekš pieredzētos cenu rekordus pārspēja arī bērza apaļkoksne. Līdztekus rekordaugstajam bērza papīrmalkas pieprasījumam iepirkuma cenas kāpa arī finierklučiem. No Eiropas tirgiem pazudušais Krievijas saplāksnis ļāva mūsu finierrūpniekiem savu produkciju realizēt par labu cenu, neskopojoties ar samaksu arī bērza apaļkoksnes piegādātājiem.

Privātajos mežos Latvijā vēsturiski dominē lapu koki, un, spriežot pēc meža atjaunošanas tendencēm, tā tas turpināsies arī nākotnē. Bērzs Latvijas mežos ir pati izplatītākā koku suga. Ārkārtas apstākļu sakritības dēļ radies cenu burbulis nesniedz objektīvu skatījumu par nākotnes koksnes cenu tendencēm, vēl jo vairāk – ilgākā termiņā. Tāpēc mēģināsim paanalizēt, kā koksnes tirgus pieprasījums un klimata pārmaiņu riski ļauj uz nākotni skatīties Latvijas meža īpašniekam bērzu audzēšanas perspektīvā.

Konkurētspējas mēraukla –ātraudzība un produktivitāte

Mežkopji tradicionāli uz lapu koku audzēšanu skatījušies mazliet piesardzīgi. Egles un priedes baļķis vienmēr licies stabilākā vērtība ar garantētu noietu pie jebkurām tirgus konjunktūras svārstībām. Šobrīd gan arvien vairāk nostiprinās uzskats, ka pārdot var un varēs jebkuru koksni, ja vien to iespējams izaudzēt pietiekami lielos apjomos. Mazāka nozīme apaļkoksnes cenu gradācijā paliek koksnes kvalitātei un resnajām dimensijām. 

Ņemot vērā, ka Baltkrievijas un Krievijas bērza apaļkoksne nebūs pieejama, konkurence bērza apaļkoksnes tirgos saglabāsies sīva.

Laikā, kad enerģētiskās koksnes kubikmetrs naudas izteiksmē ir salīdzināms ar zāģbaļķi, grūti atrast ekonomisko motivāciju, lai audzētu simtgadīgus kokus ar šaurām gadskārtām un atzarotu četrdesmit un vairāk centimetru resnu pirmo baļķi. Ātraudzības un produktivitātes palielināšana kļūst par konkurētspējas mērauklu mežsaimniecībā un oglekļa piesaistē klimata pārmaiņu mazināšanā. 

Papele un hibrīdapse mūsu apstākļos ražībā ir nepārspējamas stādījumos lauksaimniecības zemēs, tomēr no vietējām koku sugām tieši bērzu var uzskatīt par vienu no ātraudzīgākajiem.

Saplāksnis joprojām ir vispopulārākais augstvērtīgas bērza apaļkoksnes produkts, un investīcijas bērza saplākšņa ražošanas paplašināšanā Baltijas jūras reģionā turpinās. Salīdzinoši lēto Krievijas saplākšņa produktu nozušana no Eiropas tirgus ir atstājusi dziļu robu, kura aizpildīšana ir pamatīgs izaicinājums Baltijas un Somijas finiera rūpnīcām. Zviedrijā un Somijā strauji attīstās koksnes biorafinēšana un pieaug koksnes nozīme ne vien fosilo resursu, bet arī, piemēram, kokvilnas aizstāšanā. 

Zviedrijā bērza ir maz un dabiskais bērzs tiek uzskatīts par ļoti zemas kvalitātes koku. Šīs zemes mežkopju simpātijas pret egles stādīšanu nav mazinājuši ne katastrofālie vētras Gudruna postījumi 2005. gadā, ne šābrīža bažas par egļu astoņzobu mizgraužu invāzijas draudiem. 

Somijā bērzu ir vairāk nekā Zviedrijā, tomēr abas šīs valstis uz Baltijas valstīm raugās kā ļoti nozīmīgām bērza apaļkoku piegādātājām savām celulozes rūpnīcām. 

Ņemot vērā, ka Baltkrievijas un Krievijas bērza apaļkoksne pārskatāmā nākotnē nebūs pieejama, konkurence bērza apaļkoksnes tirgos mūsu reģionā saglabāsies nemainīgi sīva. 

Reklāma

Tā ir laba ziņa ne tikai tiem zemes īpašniekiem, kuri pirms gadiem divdesmit uzsāka neizmantoto lauksaimniecības zemju apmežošanu ar bērzu, bet arī tiem, kuri investē produktīvu bērza jaunaudžu ierīkošanā un kopšanā.

Meža atjaunošanas tendences bērzam nav iepriecinošas

Kopējā bērzu krāja Latvijā ir liela – 160 miljoni kubikmetru, tomēr mežaudžu platības sadalījums pa vecumklasēm ir izteikti neviendabīgs. 

Bērza audžu vecumstruktūras līkne lieliski attēlo vēsturisko mežkopības principu izmaiņas Latvijā. Pēckara periodā aizaugušas pamestās lauksaimniecības zemes ir iemesls, kādēļ mums ir salīdzinoši daudz pieaugušu bērzu mežu. 

Pagājušā gadsimta vidū bijušajos tīrumos un ganībās izveidojušās bērzu kokaudzes šobrīd ir sasniegušas ciršanas vecumu un tiek aktīvi cirstas, transformējoties par jaunaudzēm. Pagājušā gadsimta septiņdesmito un astoņdesmito gadu mežkopības principos balstītā bērza noniecināšana ir iemesls, kādēļ atjaunoto bērzaudžu šajos gados ir bijis mazāk. 

Šā gadsimta pirmajās desmitgadēs sekojošais bērzu jaunaudžu bums savukārt ir rezultāts Latvijas finierrūpniecības flagmaņa uzsāktajai bērzu reabilitācijas programmai. Jaunākās meža atjaunošanas tendences bērzam vairs nav tik iepriecinošas. 

Šobrīd cirstās bērzu audzes nebūt ne vienmēr tiek atkal atjaunotas ar bērzu. Egle pārliecinoši dominē stādītajās jaunaudzēs, bet dabiski atjaunotajos mežos strauji augošās apšu un baltalkšņu atvases bērzam iesēties neļauj.

Bērzu stādu deficīts nemazinās

To, ka klimats mainās, šobrīd arvien vairāk izjūtam arī Latvijā. Siltās ziemas un sausās vasaras rada papildu riskus ne vien lauksaimniecībai, bet arī mežsaimniecībai. Garāks veģetācijas periods teorētiski palielina kokaugu produktivitāti, tomēr šo priekšrocību izmanto arī dažādi kaitēkļi un slimības. 

Bērza stāds.

Viens no šādiem ieguvējiem ir egļu astoņzobu mizgrauzis, kura masveida savairošanos veicina siltās un sausās vasaras. Šovasar izsludinātā ārkārtas situācija ir vēl viens papildu signāls, kas liek aizdomāties par egles stādīšanas perspektīvām. 

Daudzi mežinieki labprāt vairāk stādītu bērzu, tomēr tie, kuri ir mēģinājuši iegādāties meža stādus, zina situāciju, ka bērza stādu deficīts atšķirībā no egles un priedes stādmateriāla pēdējos gados nemazinās. 

Ir vairāki iemesli, kāpēc bērza stādu audzēšanas apjomi nekļūst būtiski lielāki. 

Par nezāli uzskatītais bērzs kokaudzētavās izrādījies krietni kaprīzāks nekā skujkoku stāds. Bērza stādi kokaudzētavās cieš gan no slimībām, gan no nelabvēlīgiem meteoroloģiskajiem faktoriem – salnām, krusas. Tādējādi stādu realizācijas apjomi gadu no gada var būt ļoti svārstīgi un iepriekš neparedzami. 

Otrs būtisks kavēklis bērza stādu audzēšanas apjomu kāpināšanai ir kvalitatīvu sēklu trūkums.

Bērza selekcijas un sēklkopības programma Latvijā tika uzsākta pagājušā gadsimta beigās. Ir ievāktas sēklas no labākajām dabiskajām bērzu audzēm, to pēcnācēju augšana pārbaudīta eksperimentālos stādījumus, no kuriem atlasīti viskvalitatīvākie un ātraudzīgākie koki sēklu plantāciju ierīkošanai. Šo atlasīto koku izmantošana meža atjaunošanā nodrošina ne vien par 30% lielāku mežaudžu ražību, bet arī labāku stumbru kvalitāti un lielāku vērtīgo sortimentu iznākumu nākotnē. 

Bērza sēklas no labākajiem kokiem tiek iegūtas siltumnīcās zem plēves seguma ierīkotās sēklu plantācijās. Diemžēl jau vairākus gadus sēklu ražas plantācijā praktiski nav, un stādu audzēšanai tās tiek vāktas mežaudzēs. 

Selekcionēto bērza sēklu nodrošinājums meža atjaunošanai šobrīd ir svarīgs izaicinājums, kas kopīgi jārisina zinātniekiem un meža nozares praktiķiem.

Pašmāju bērzu stādu un sēklu trūkums liek meža īpašniekiem meklēt materiālu meža atjaunošanai kaimiņvalstīs. Izpildot normatīvo aktu prasības un saņemot atļauju meža reproduktīvā materiāla importēšanai, bērza stādus iespējams ievest arī no tuvākajām kaimiņvalstīm. 

Mežzinātnes institūtā "Silava" notiek izmēģinājumi, lai pārbaudītu kaimiņvalstu bērza provenienču augšanu mūsu apstākļos. Pirmie rezultāti norāda, ka ar savu kvalitāti izslavētie Somijas bērzi mūsu apstākļos produktivitātē atpaliek no vietējiem, tomēr pētījumus nepieciešams turpināt ilgākā termiņā. Bērza izcelsmes no mūsu dienvidkaimiņiem Lietuvas, iespējams, arī no Polijas un Zviedrijas dienvidiem varētu būt piemērotas audzēšanai pie mums klimata izmaiņu perspektīvā. Kaimiņvalstu bērzu audzēšanai gan jāiegūst pamatota pārliecība, ka tas būs labāks par vietējo.

Bērza mežaudzes piesaista vairāk oglekļa nekā citas koku sugas

Par bērzu nepieciešams runāt arī oglekļa piesaistes kontekstā. Eiropas un Latvijas klimata politikas mērķu sasniegšanai ļoti būtisks ir tieši meža nozares ieguldījums. Ļoti iespējams, ka nav tālu brīdis, kad, plānojot saimniecisko darbību, tās ietekmi uz oglekļa bilanci nāksies rēķināt ne tikai valstī kopumā, bet arī katram īpašniekam atsevišķi. 

Oglekļa bilanci mežā ietekmē ne tikai ciršanas apjomi, bet arī meža atjaunošanas metodes, kopšanas cirtes, ceļu būve, hidroloģiskā meliorācija un citi pasākumi. Stumbros, zaros un saknēs piesaistītais oglekļa apjoms mežaudzēs ir ļoti dažāds un atšķiras ne vien no audžu vecuma, bet arī koku sugas. 

Latvijā veiktie pētījumi apliecina, ka bērza mežaudzes piesaista vairāk oglekļa nekā citas koku sugas. Ņemot vērā bērza ātraudzību, šī koku suga ir ļoti perspektīva, lai uzlabotu mūsu kopējo valsts oglekļa bilanci ne tikai apmežotajās neizmantotajās lauksaimniecības zemēs, bet arī mežaudzēs.

Latvijas privāto mežu īpašnieki labprāt redzētu savos mežos vairāk bērza, tomēr lielākā daļa paļaujas un dabisko atjaunošanos, nevis stādīšanu. 

Ja grib izveidot kvalitatīvu bērzu kokaudzi, bērzs jāstāda un jākopj arī mežā.

Bērzs kā pioniersuga tiešām nereti izcirtumos iesējas pats un pat var kļūt par nopietnu kavēkli stādītās priedes un egles augšanai. Tomēr auglīgākos izcirtumos, kas dominē privāto īpašnieku mežos, bērza sējeņi ļoti bieži nespēj konkurēt ar kārklu, apšu un baltalkšņu atvasēm. Augsnes gatavošana izcirtumos palīdz bērza sēklām uzdīgt, un, jaunaudžu kopšanā izpļaujot konkurējošos lakstaugus un atvases, var panākt bērza jaunaudzes izveidošanu, tomēr daudz ko nosaka konkrētās sezonas bērzu sēklu raža un augsnes mitrums sēklu dīgšanas laikā. Tie ir apstākļi, kurus cilvēks nevar ietekmēt, un cerības uz dabisko atjaunošanos ar bērzu bieži nepiepildās.

Dominējošais viedoklis, ka bērzu stāda tikai, lai apmežotu neizmantotās lauksaimniecības zemes, nav pareizs. Ja gribam izveidot kvalitatīvu bērzu kokaudzi, bērzs ir jāstāda un jākopj arī mežā.

Reklāma
Reklāma
DĀRZS DABA
Reklāma