Līdzās augu aizsardzībai un augsnes apstrādei sēja ir viens no būtiskākajiem procesiem graudaugu audzēšanas sistēmā. Sēja nosaka sākotnējo situāciju kultūraugu turpmākai attīstībai.

Papildus izsējas normas izvēlei liela nozīme ir arī sējas tehnoloģijas tehniskajām prasībām. Šeit galvenā uzmanība tiek pievērsta vienmērīgam sēklu sadalījumam augsnē (gareniskais un sānu sadalījums), vienlaikus precīzi tās izvietojot dziļumā. Šie un citi parametri ietekmē potenciālo ražu.

Viena no tendencēm, kas bija vērojama starptautiskās izstādes "Agritechnica 2023" reģistrētajās inovācijās, ir vienlaicīga sēklu un mēslojuma mikrogranulu iestrāde, lai izpildītu prasības arī attiecībā uz vairākiem kultūraugiem uz lauka. Šajā ziņā īpaši svarīga ir sēklu sadale un precīza izvietošana, kā arī dažādo kombināciju atrašanās vietas un daudzuma dokumentēšana.

Rindu jeb joslu sēja vai precīzā sēja

Atkarībā no tā, kāda sējas sistēma tiek izmantota, arvien lielāku nozīmi iegūst joslu sējas un arī precīzās sējas sistēmas. Katrai sistēmai ir atšķirīga sēklas izvietojuma precizitāte gareniskajā sadalījumā. Lai gan precīzā sēja vienmēr izdala un precīzi novieto sēklas, rindu sējas sistēmās tilpumdozēšanas dēļ iespējama vairākkārtēja sēklas izvietošana sēšanas rindā. Tomēr, pateicoties vienkāršākai lemešu dziļuma kontrolei, rindu sēšanas sistēmas ļauj sēšanas laikā izmantot sēklu rindu atstatumu no 10 līdz 75 centimetriem un sasniegt lielāku sējas ātrumu (vairāk nekā 12 km/h).

Dziļuma izvietošanas mērīšana pagātnē bija viens no inovāciju mērķiem, īpaši precīzās sējas jomā. 

Šogad rindu sēšanas problēma ir automātiskā lemešu spiediena regulēšana. 

To mēra pie aizmugurējiem spiediena veltņiem. Tas nozīmē, ka, mainoties augsnes pretestībai, mašīnas var aktīvi regulēt lemešu spiedienu, tādējādi nodrošinot viendabīgu dziļuma novietojumu. Tas nodrošina pastāvīgu lauka dīgtspēju. Mērķim vienmēr ir jātiecas uz maksimālu precizitāti un jāsamazina variācijas koeficienti (CV) garenvirziena sadalījumam, t. i., mazāk nekā 10 procenti precīzās sējas sējmašīnām un mazāk nekā 100 procenti rindu sēšanas sistēmām. Rindu sēšanas sistēmas ar papildu atdalīšanu sasniedz CV vērtības no 50 līdz 60 procentiem.

Kultūraugu mehāniskā kopšana

Ikvienam, kurš vēlas veikt kultūraugu mehānisko kopšanu, lai samazinātu ķīmiskās augu aizsardzības izmaksas, ir vajadzīgas kultūras, kas ir sagatavotas mehāniskiem kultivēšanas procesiem. Tehnikas nospiedumu sadalījums tagad ir būtisks jautājums visās kultūrās, lai pēc dīgšanas varētu veikt mehāniskus darbus. Pēc sēšanas tas ietver veltņus dīgtspējas un dīgšanas veicināšanai, ecēšas augsnes aerēšanai garozas veidošanās gadījumā, kā arī kaplēšanu starp rindām un atkarībā no graudu atstatuma rindā arī starp augiem rindā.

Status quo un perspektīvas

Sējas tehnoloģijas tagad ir jaudīgākas un efektīvākas nekā jebkad agrāk. Lietotāju prasības ir arī novedušas pie tā, ka daudzi ražotāji tagad plaši izmanto elektronisko sējas daudzuma regulēšanu. Pašlaik nozīmīgākie attīstības virzieni rindu sējas sistēmās galvenokārt ir papildu precīza mēslojuma vai mikrogranulu izvietošana un konsekventa izvietošana dziļumā, kas pielāgota augsnes prasībām. 

Pareiza tehnoloģija ir svarīga efektīvai, uz panākumiem balstītai un lētai sējai.

Vietējie apstākļi, nākotnes prasības izaugsmei un pielāgošanās laikapstākļiem jau nosaka prasības tehnoloģiju aprīkojumam. Ir jāapsver turpmākās darbības procedūras, īpaši, investējot jaunā sējas tehnoloģijā. Palielināts sēklu rindu attālums rindu sējas sistēmās nozīmē mazāku vienību skaitu, lielāku transportlīdzekļa ātrumu un priekšrocības mehāniskajā augu aizsardzībā. Precīzās sējas gadījumā, īpaši sējot kukurūzu, tendence virzās uz šaurākiem sēklu rindu atstatumiem un samazinātu zemsakņu mēslojuma daudzumu. Tas nozīmē vairāk vienību uz vienu darba platuma metru. Priekšrocība ir arī samazināts augsnes erozijas risks un mazāks nitrātu atlieku daudzums pēc ražas novākšanas. Īpaša nozīme ir vienmērīgai sēklas gultnes sagatavošanai un konsekventam sēklu iesējas dziļumam.

Kopumā jaunās sējas tehnoloģijas, kas bija aplūkojamas arī izstādē "Agritechnica 2023", piedāvā dažādas iespējas turpmākai to uzlabošanai, kas pozitīvi ietekmēs produktivitāti un ilgtspēju.

Tendences digitālajās sistēmās un darba procesu optimizācijā

Lai vēl vairāk optimizētu galvenos darba procesus lauksaimniecībā, digitālās sistēmas un IT izmantošana pēdējos gados ir nepārtraukti attīstījusies, un tagad tās ir kļuvušas piemērotākas izmantošanai praksē. Tas nozīmē, ka lauksaimnieku rīcībā ir papildu gudri lēmumu pieņemšanas rīki, tāpēc viņi var ražot arī rentablāk.

Tendences uz arvien lielāku digitālo sistēmu un IT izmantošanu joprojām ir skaidri redzamas gan lauksaimniecībā, gan pakārtotās nozarēs. Izstādē "Agritechnica 2023" bija apskatāmi gandrīz 50 jauni un tālāk attīstīti procesi un sistēmas digitālo sistēmu un IT jomā. Tie visi būs pieejami tirgū 2024. gadā. Inovācijas ietver mašīnu automatizāciju un vadību, sistēmas un lietotnes apūdeņošanai, augu aizsardzībai un mēslošanas pārvaldībai. Parasti galvenā uzmanība tiek pievērsta visu ražošanas procesu optimizācijai. Ir skaidri pamanāma tendence uz pieeju vairāku ražotāju risinājumiem.

'Lemken SprayHub' agregāts precīzai mēslošanai.

Automatizācija un palīdzība

Strauji progresē darba procedūru automatizācija lauka operācijās. Kameru sistēmas ar sensoru/izpildmehānismu kombinācijām, kas ievieš AI, bieži tiek izmantotas, lai palīdzētu vadītājiem pabeigt darbu un labāk izmantotu vienlaikus lietoto iekārtu veiktspējas potenciālu. Piemēri ir pilnībā automatizētas celšanas ātruma regulēšanas sistēmas vai procesa kvalitātes uzraudzības sistēmas. 

Piemēram, Lemken uzraudzības sistēmai iQblue ir piešķirta sudraba medaļa. Šī uz kameru balstīta sistēma tiek izmantota, lai regulāri uzraudzītu instrumentu stāvokli un lemešu nodilumu apgriešanās joslā, tādējādi ļaujot savlaikus veikt instrumentu nomaiņu un novērst darbības traucējumus. Sistēma ir būtiska autonomo transportlīdzekļu vadīšanai, taču to var izmantot arī standarta traktoriem, lai atvieglotu vadītāja darba slodzi.

Joslu kustības plānošanas un lauka pārvaldīšanas procedūras ir vismodernākās. Tomēr tagad ir pieejamas arī sistēmas, kas to veic un optimizē automātiski un kuras var izmantot dažādi ražotāji. Viens vācu ražotājs izstādē piedāvāja dronu, kas aprīkots ar termokameru, lai plānotu tehnoloģisko sliežu ceļus. Tas ļauj ātrāk izglābt savvaļas dzīvniekus, jo glābējiem nav jābrien pa augsto zāli, kā arī samazina barības piesārņojumu.

Vadītāja atslodzes un vadības sistēmas

Mūsdienu vadības sistēmām, no vienas puses, ir jāpalielina darba veiktspēja un, no otras puses, jāatbrīvo autovadītāja slodze. "Agritechnica 2023" prezentētajās inovācijās pats traktors tiek izmantots kā sensoru sistēma un attiecīgi var nodot informāciju uz borta informācijas sistēmu par lauka ģeometriju, neviendabīgumu augsnē un uz tās, kā arī par nepieciešamajiem vilces spēkiem. Tas ir noderīgi, plānojot un izsekojot novākto ražu.

Novatoriskas vadības sistēmas tagad ir pieejamas arī visai robotu flotei bez cilvēka uzraudzības uz lauka. Paredzams, ka nākotnē tas ievērojami saīsinās darba laiku. Lai atslogotu darbnīcu darbiniekus, dažādi ražotāji piedāvā ar AI atbalstītas sistēmas rezerves daļu atpazīšanai vai pat AR brilles, lai atbalstītu remonta procesus uz lauka.

Piemēram, programmatūras sistēma 3A (Advanced Automation and Autonomy) no AgXeed, kas paredzēta dažādu ražotāju traktoru un agregātu svarīgu procesu vispārējai automatizācijai un uzraudzībai, ir apbalvota ar sudraba medaļu. Sistēma piedāvā atvērtas saskarnes un nākotnes plānošanu, kuras mērķis ir optimizācija, izmantojot tā saukto AgXeed Box. Tas jau šobrīd ļauj integrēt dažādu ražotāju augsnes apstrādes iekārtas. Optimizācijas process sākas ar efektīvu un zemu kļūdu uzdevumu plānošanu un turpinās ar darba pabeigšanu, izmantojot sensoru/izpildmehānismu kombinācijas. Piemēram, augsnes apstrādes laikā iegūto informāciju var integrēt turpmākajos darba posmos.

Apūdeņošana un barības vielu pārvaldība

'Precision_Planting Radicle Agronomics' pārvadāmā iekārta augsnes skenēšanai.

Ūdens un barības vielu pārvaldība augsnē un kultūraugā ir galvenie izaicinājumi ilgtspējīgai, uz ražošanu orientētai un uz nākotni vērstai lauksaimniecībai. Starp 2023. gada jauninājumiem ir uzņēmuma Precision Planting LLC sistēma Radicle Agronomics, kas tika novērtēta kā īpaši novatoriska, un tai tika piešķirta sudraba medaļa. Tā sastāv no divām sastāvdaļām. Pirmā: GeoPress sistēma, kurā augsnes paraugu maisījums tiek noslēgts un pilnībā automātiski izveidots ar ģeogrāfisko norādi. Tādā veidā tiek ievērota svarīga izsekojamības specifikācija. Otrais komponents ir Radicle Lab, kas sastāv no pilnībā automātiskas pašattīrošas augsnes laboratorijas, ko var kalibrēt un kuras platība ir 3 x 3 metri.

Citi jauninājumi šajā jomā ietver lēmumu atbalsta sistēmas resursu ziņā efektīvai un optimizētai ūdens, barības vielu un augu aizsardzības līdzekļu izmantošanai.

Paaugstināta konkurētspēja

Visi izstādē "Agritechnica 2023" iesniegtie jauninājumi digitalizācijas un IT jomās ir vērsti uz darba optimizāciju un tādējādi arī uz konkurētspējas paaugstināšanu. Daudzi ražotāji piedāvā sistēmu risinājumus sava uzņēmuma tehnoloģiju optimizēšanai, savukārt daži uzņēmumi jau sper soli tālāk un piedāvā vairāku ražotāju sistēmu risinājumus. Tas paver ceļu nepārtrauktai virzībai uz gudru lauksaimniecību. Tikai tas ļaus optimizēt visas ražošanas sistēmas, vienlaikus palielinot darba veiktspēju un kvalitāti. Efektīva, emisijas samazinoša un resursus taupoša lauksaimniecība strādā, sadarbojoties un domājot sistēmās. Tas attiecas ne tikai uz lauksaimniekiem, bet arī uz pakārtotajiem sektoriem.

"Agro Tops" janvāra numurā lasi:

* I. GULBE: AR VIETĒJO TIRGU ŠODIEN JĀSAPROT VISA BALTIJA
* VETERINĀRĀS ZĀLES TURPMĀK BŪS JĀUZSKAITA
* JAUNĀ PIENA PĀRRAUDZĪBAS SISTĒMA UN CITI LDC JAUNUMI
* BALTIJĀ SELEKCIONĒTO KVIEŠU ŠĶIRŅU SALĪDZINĀJUMS
* VASARĀJU GRAUDAUGU UN KARTUPEĻU SĒKLU SEZONAS PIEDĀVĀJUMS
* LIELĀKO SĒTO ZĀLĀJU AUDZĒTĀJU TOP 50
* GOVJU SAIMNIECISKO SLIMĪBU IZSKAUŠANAS PROGRAMMA
* LIELĀKIE PIENA GOVJU GANĀMPULKI 2023
* AIZVADĪTĀS DĀRZU SEZONAS ATZIŅAS
* VAI AUDZĒSIM KOLONNVEIDA ĀBELES?

Žurnālu abonē šeit.

"Agro Tops" janvāris.