Lauku atbalsta dienests (LAD) ir uzsācis lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) apsekošanu, vizuāli pārbaudot, vai 70% lauksaimniecībā izmantojamās zemes ir apsaimniekota.

Zemes vienību apsekošanu veic platībām, kas saskaņā ar Valsts zemes dienesta informāciju pēc zemes izmantošanas veida LIZ ir vismaz 1 ha.

LAD ir identificējis aptuveni 50 000 nekoptu kadastru. Informācija par nekoptajiem kadastriem ir publicēta karte.lad.gov.lv.

Ja klienti ir sakopuši konkrēto platību, ko dienests norādījis kā nekoptu, par to jāinformē LAD, sūtot informāciju uz pasts@lad.gov.lv vai zvanot Klientu apkalpošanas daļai pa tālruni 67095000.

Ja konstatē, ka LIZ ir neapstrādāta vai nekopta, tad vietējā pašvaldība piemēro nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5% apmērā, kas kopsummā veido 3%.

Ja LAD konstatē, ka neapstrādātā LIZ ir pieteikta platību maksājumiem, tad tiek izvērtēti LIZ apsekošanas rezultāti un piemēroti atbalsta apjoma samazinājumi.

LAD mobilajā lietotnē var sniegt fotoattēlus ekoshēmu atbalsta saņemšanai

Tāpat LAD atgādina - lai lauksaimnieki varētu saņemt atbalstu vairākās ekoshēmās, ir jāsagatavo fotoattēli, kuros skaidri redzams konkrēts saimniekošanas veids. Šādi lauksaimnieki rīkojās, lai saņemtu platību maksājumus par ekoshēmām šogad. 

Šāda informācija ir jāsniedz arī 2024. gada ekoshēmu atbalsta saņemšanai. Informāciju (fotoattēlus) var sniegt, izmantojot LAD mobilās lietotnes neautorizēto izvēlni un autorizēto izvēlni.

Šobrīd gan autorizētajā, gan neautorizētajā LAD lietotnes versijā ir iespēja iesūtīt fotoattēlus, kas pierāda minimālo augsnes apstrādi un kaļķošanu, kas veikta jau tagad rudenī. Šī informācija būs nepieciešama, lai pieteiktos ekoshēmu atbalstam 2024. gada pavasarī. Lietotnē ir iespēja izvēlēties divus veidus: "Kaļķošana (2024)" un "Minimālā augsnes apstrāde (2024)".

Ekoshēma – atbalsts par saudzējošu lauksaimniecības praksi

Ja veikta minimālā augsnes apstrāde (augsnes virskārtas sekla apstrāde, ne dziļāka par 15 cm, izmantojot kultivatoru, disku vai frēzi), LAD mobilajā lietotnē jāiesūta fotoattēli, kas pierāda prakses izmantošanu.

Ekoshēma – par augsnes kvalitātes un reakcijas optimizāciju. Piesakoties atbalstam par augsnes pamatkaļķošanu, LAD mobilajā lietotnē jāiesūta fotoattēli, kas pierāda, ka veikta augsnes kvalitātes un reakcijas optimizācija. Fotogrāfiju uzņemšanu veic kaļķojamā materiāla izkliedēšanas laikā un pēc materiāla izkliedēšanas, kamēr tas vēl nav iestrādāts augsnē.

Ekoshēmu informācijas iesniegšana LIZ pārvaldības sistēmā

Ņemot vērā, ka 2023. gads ir Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) uzturētās LIZ pārvaldības sistēmas darbības pirmais gads, daudzi lauksaimnieki ir informējuši par grūtībām tās lietošanā, iesniedzot prasīto informāciju norādītajos termiņos. VAAD arī novembrī un decembrī sniegs nepieciešamo atbalstu tiem lauksaimniekiem, kuri vēl nav iesnieguši datus LIZ pārvaldības sistēmā, lai LAD varētu izmaksāt atbalsta maksājumus 2024. gada janvārī.

Izprotot situāciju un lai lauksaimnieki varētu saņemt atbalsta maksājumus saskaņā ar LAD maksājumu grafiku, VAAD jau šobrīd aktīvi sniedz atbalstu lauksaimniekiem lauku vēstures datu ievadei LIZ pārvaldības sistēmā un aicina izmantot kādu no šādām atbalsta iespējām:

  • visās VAAD reģionālajās nodaļās Latvijā un centrālajā administrācijā Rīgā pa tālruni vai klātienē darbinieki palīdzēs LIZ pārvaldības sistēmā ievadīt datus tiem lauksaimniekiem, kuri lauku vēstures pierakstus veic papīra formā (mapēs, kladē u. c.);
  • tiem lauksaimniekiem, kuri paši ievada datus LIZ pārvaldības sistēmā, VAAD iesaka turpināt to darīt saskaņā ar ekoshēmu atbalsta maksājumu saņemšanas prasībām. Grūtību vai neskaidrību gadījumā var sazināties ar VAAD vai Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC) pa tālruni 28337799, lai pieteiktu nepieciešamo konsultāciju (darbdienās no plkst. 9 līdz 17);
  •  tie lauksaimnieki, kuri lauku vēstures pierakstus veic privātajās elektroniskajās sistēmās vai Excel atbalstītajos datņu formātos, paši vai ar privātā pakalpojuma sniedzēja starpniecību var elektroniski adresē lizps.atbalsts@vaad.gov.lv iesniegt Excel atbalstītajos datņu formātos lauku vēstures datus.

"Agro Tops" novembra numurā lasi:

  • Kas aizstāv Latvijas zemnieku intereses Briselē?
  • Ā. Žentiņš: Veterinārārsts nedrīkst būt algots fermas darbinieks
  • Kāpēc samazinās lopbarības kultūru sēklaudzēšana?
  • Latvijā pirmoreiz noticis pasaules čempionāts aršanā
  • Kādas lauksaimniecības tehnoloģiju inovācijas atzītas par labākajām
  • Lielāko aitaudzētāju TOP 50
  • Latvijas komercdārzi - kur esam, kurp ejam?

Žurnālu abonē šeit.

"Agro Tops". 2023. gada novembra numurs.