Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.

Reklāma

Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.

Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.

Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.

Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.

Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespiesti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.

20. maijs –Jan Koka Pērtiķis (Metāls) piedāvā braukt te pa labi, te pa kreisi, te uzņemt āt­rumu, te strauji samazināt. Esi gatavs visām dzīves situāci­jām vienlaikus.

21. maijs – Iņ Koka Gailis (Me­tāls) palīdz, ja no tūkstoš ie­spējamiem variantiem jāizvē­las izdevīgākais. 

Var kaitināt viņa nebeidzamā atlase, taču tāda nu viņa daba.

22. maijs – Jan Uguns Suns (Zeme) laimīgs, ja saime ne­blandās apkārt pa pasauli, bet laikus sēžas pie vakariņu gal­da. Tur pietiek vietas gan savē­jiem, gan draugu pulkam. 

23. maijs –Iņ Uguns Cūkas(Ūdens) labsirdīgi devīgā ener­ģija piesaista biznesam jaunus klientus un atsauc atpakaļ ve­cos. Jārūpējas lai kvantitāte netraucē preces kvalitātei.

24. maijs – Jan Zemes Žurka (Ūdens) tik šiverīgi skaita nau­du. Izdevīgu pirkumu diena praktiskām lietām un nepie­ejamas informācijas iegūšana.

25. maijs – Iņ Zemes Vērsis (Zeme) staigā tālumtālus ce­ļus. Ekskursijā pērk tikai prak­tiski lietojamus pirkumus. Taču, ja jāstrādā, tad no rīta līdz vēlam vakaram.

26. maijs – Jan Metāla Tīģerim(Koks) vējš galvā un ātrums kājās. Lec uz dullo, kur – īsti pats nezina, bet kaut ko jaunu, kaut ko skaistu pieprasa viņa trauksmainā daba. Var sākt arī visu no sākuma.