Starptautiska pētnieku komanda noskaidrojusi, ka cilvēka smadzenes vēl kādu laiku spēj dzirdēt skaņas arī pēc tā, kad ķermenis pārstājis funkcionēt jeb tātad ir miris.

Reklāma

Eksperimenta gaitā pētnieki novēroja 17 pilnībā veselus un astoņus hospisa pacientus, no kuriem pieci atradās pirmsnāves stāvoklī. Katram dalībniekam piedāvāja noklausīties divu veidu dziesmas, no kurām vienā notis atkārtojās, bet otrā regulāri mainījās tonalitāte. Noskaidrojās, ka mirstošo cilvēku smadzeņu aktivitātes izpausmes bija analoģiskas tām, kādas var novērot pilnībā veseliem cilvēkiem. Tiesa, palicis nenoskaidrots, vai mirstoši cilvēki spēj atšķirt arī runu.