Valdība apstiprinājusi grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā, kas no nākamā gada būtiski maina spēles noteikumus tām mājsaimniecībām, kas pašas savām vajadzībām ražo elektroenerģiju.

Mājsaimniecības, kuras jau šobrīd izmanto neto uzskaites sistēmu, varēs to darīt līdz 2029. gada 28. februārim. Savukārt tiem, kuru mājsaimniecībā mikroģenerācija sāks funkcionēt pēc 2024. gada 1. janvāra, būs jāizmanto neto norēķinu sistēma. Jauninājumu vidū būs iespēja vienā neto norēķinu sistēmas lietotāja objektā saražotās elektroenerģijas pārpalikumu patērēt citā tā paša lietotāja objektā. Tāpat 

precizēta aktīvā lietotāja definīcija, kas nosaka, ka aktīvais lietotājs ir galalietotājs, kurš saražo elektroenerģiju savām vai savas energokopienas vajadzībām, un tas nav energoapgādes komersants. 

Aktīvajam lietotājam 80% no saražotās elektroenerģijas būs jāizmanto pašpatēriņam, bet elektroenerģijas pārpalikumu – ne vairāk kā 20% apmērā no lietotāja saražotās elektroenerģijas 12 mēnešu periodā – varēs nodot elektroenerģijas tirgotājam neto norēķinu sistēmas ietvaros, pārdot vai iesaistīties elastības pakalpojumos vai energoefektivitātes shēmās.

"Facebook" grupas "Mikroģeneratori Latvijā" iniciators, mikroģeneratoru īpašnieks Mārtiņš Vanags norāda, ka jaunie grozījumi ir pozitīvā ziņa tikai tiem, kas jau nodarbojas ar mikroģenerāciju. "Tā kā neto uzskaites sistēmas termiņš ir pagarināts līdz 2029. gada 28. februārim, tiem, kuri uzstādīs saules paneļus līdz šā gada beigām un nodos tos ekspluatācijā, būs iespēja vairāk nekā piecus gadus visus kilovatus, kurus viņi nodos tīklā vasarā, sava patēriņa nodrošināšanai ziemā saņemt atpakaļ." Savukārt tiem, kuri mikroģeneratorus pieslēgs nākamā gada sākumā, piespiedu kārtā būs jāizmanto neto norēķinu sistēma. "Tādējādi mājsaimniecības saražotā elektroenerģija, kas iegūta vasarā un ir salīdzinoši daudz lētāka vai tās cena biržā ir pat negatīva, tiks uzskaitīta naudas izteiksmē, bet rudenī vai ziemā, kad elektroenerģijas cena būs ievērojami augstāka, viņai tā tiks pārdota atpakaļ par tā brīža biržas cenu.

 Tas nozīmē, ka mikroģenerācija kļūs bezjēdzīga, jo saules paneļu īpašnieki nevarēs neko saražot un uzkrāt ziemai.

Jēga būs tikai no tām mikroģenerācijas sistēmām, kurām būs elektroenerģijas akumulācijas iespējas. Ieguvums no neto norēķinu sistēmas būs vien tāds, ka vienā adresē saražoto elektroenerģiju varēs izmantot citā tā paša īpašnieka adresē."

Sava enerģija

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Latvijas Avīze".