Clear 13.1 °C
P. 19.07
Digna, Jautrīte, Kamila

ZAĻĀ LATVIJA

"Zaļā Latvija".

ZAĻĀ LATVIJA

Projekts "Zaļā Latvija" informē un izglīto Latvijas iedzīvotājus jautājumos, kuri skar vides un dabas aizsardzību, kā arī ilgtspējīgu ekonomiku un dabai draudzīgus ikdienas paradumus. Rakstu sērija un to papildinošie video materiāli par vides tēmām un aktualitātēm veido izpratni par Latvijas dabu kā kapitālu - ekosistēmu un resursu, tās saudzīgas apsaimniekošanas iespējām un draudiem, aprites ekonomikas iespējām, ikdienas paradumu maiņu un vides politikas jautājumiem. "Zaļā Latvija" uzlabo Latvijas iedzīvotāju izpratni un iedrošina rīkoties videi draudzīgi – gan vides politikas, gan sadzīves līmenī.

ZAĻĀ LATVIJA

Reklāma
Reklāma
Reklāma
Reklāma
Reklāma
Reklāma
Reklāma
Reklāma
Reklāma
Reklāma
Reklāma
Reklāma

Atbalsta

 Latvijas Vides aizsardzības fonds.
Publikācija sagatavota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu atbild AS "Latvijas Mediji"