Kamēr visā Latvijā tiek nolūkotas labākās talkošanas vietas nedēļas nogalei, pēc Putnu dienām dabas pavasara kalendārā galvenajā lomā stājas zivis.

Arī tās rāda, ko māk. Kuldīgā ziņkārīgie atkal pulcējas raudzīt, kā pār Ventas rumbu lidinās vimbas. Tikmēr Pasaules Dabas fonds ar sadarbības partneriem cenšas rast labākās metodes, kā uzmeklēt šķēršļus, kas upēs traucē zivju pārvietošanos.

Kuldīgā atkal lido zivis

Vimbas savā nārsta ceļā jau atkal cenšas pieveikt Ventas rumbu, tādēļ nākamās nedēļas beigās Kuldīga aicina uz ikgadējo pasākumu. Sestdien, 27. aprīlī, no pulksten 11 līdz 16 jau astoņpadsmito reizi norisināsies palu šovs "Lido zivis Kuldīgā". Kuldīga aicina pavadīt aizraujošu dienu Kurzemes pērlē – atraktīvās, aktīvās un izzinošās nodarbēs, baudot muzikālus priekšnesumus, dažādus gardumus un vērojot vimbu augstlēkšanas paraugdemonstrējumus virs Eiropas platākā ūdenskrituma.

Pārbaudīs 5874 mežaudzes

Pēc Satversmes tiesas sprieduma, kas paredz atcelt apliecinājumus koku ciršanai cirsmās, kurās caurmēra vērtības ir atzītas par spēkā neesošām, Valsts meža dienests sācis rīkoties. 

Saskaņā ar Meža valsts reģistru pārbaudes ir veicamas 5874 mežaudzēs. Tās plānots pabeigt līdz 2024. gada 15. maijam.

Valsts meža dienests informē, ka apliecinājums koku ciršanai tiks atcelts, ja mežaudzēs valdošās koku sugas caurmērs ir mazāks, nekā tas bija MK noteikumos Nr. 935, kas bija spēkā līdz 2022. gada 29. jūnijam, un apliecinājumā dotās tiesības uz pārbaudes brīdi nebūs jau izpildītas. Par lēmumu meža īpašnieki saņems informāciju Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

Rīgā vien talkos vairāk nekā 750 vietās

Jau šīs nedēļas nogalē – 27. aprīlī – norisināsies Lielā talka. Pievienoties talkai aicināts ikviens interesents, un piemērotākās vietas iespējams atrast vietnē "www.talkas.lv".

Lielā talka ir lielākā Latvijas nevalstiskā kustība, kas balstās uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, atveseļošanā un labiekārtošanā. Lielās talkas tradīcija aizsākās pirms 16 gadiem – ar talku 2008. gada 13. septembrī, kas bija kā iedzīvotāju dāvana Latvijai tās 90. dzimšanas dienā. 

Sešpadsmit gadu garumā talkā piedalījušies aptuveni 500 000 dalībnieku, un, salīdzinot ar pirmajiem talkas norises gadiem, atkritumu daudzums ir samazinājies vairāk nekā par pusi.

Lielo talku organizē biedrība "Pēdas LV" sadarbībā ar "Latvijas valsts mežiem", Latvijas Pašvaldību savienību, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju un Eiropas Latviešu apvienību.

Noskaidro 20 zivīm nepārvaramas caurtekas

Pirmo reizi Latvijā, izmantojot attālinātu upes kartēšanas metodi, Pasaules Dabas fonds sadarbībā ar uzņēmumiem "Jāņa sēta", "Saldūdeņu risinājumi" un zinātnisko institūtu "BIOR" veicis 20 zivīm bīstamo caurteku identificēšanu Gaujas sateces baseinā. Zivīm nepārvaramās caurtekas atrodas uz Vildogas, Vaives, Vijas, Kamaldas, Ilgupītes un Pilupes.

Līdz šim Latvijas upēs ir apzināti apmēram 1400 šķēršļi, bet caurteku un dažāda izmēra tiltu varētu būt ievērojami vairāk. Iespējams, ka pat puse no tiem ir migrācijas šķērslis zivīm. 

Eiropai, tostarp arī Latvijai, joprojām trūkst informācijas, lai apzinātu, cik daudz problemātisku caurteku ir tās upju baseinos.

Projektā tika izmēģināta jauna pieeja – attālināta upes baseina kartēšana. Galvenais tās mērķis bija noskaidrot, vai šāda metode ir pietiekami precīza, lai atrastu migrējošām zivīm nepārvaramās caurtekas. Rezultāti liecina, ka šī metode ir labs sākumpunkts caurteku identificēšanai. Tomēr, lai precīzi noteiktu, kuras caurtekas ir migrācijas šķērslis, nepieciešama papildu teritorijas apsekošana dabā, un šāda pārbaude ir ieteicama mazūdens periodā.

Publikācija sagatavota ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu atbild AS "Latvijas Mediji".

 Latvijas Vides aizsardzības fonds.
"Zaļā Latvija".