Pavasaris ir laiks, kad sākas aktīvie darbi lauksaimniecībā, tāpēc zemnieku saimniecības aicinātas izlietoto iepakojumu nodot otrreizējai pārstrādei.

Savukārt veicot lielo pavasara tīrīšanu mājokļos, būs lielāka iespēja atbrīvoties no nevajadzīgajiem tekstila izstrādājumiem, jo plānots dubultot to savākšanas konteineru skaitu. Bet ikdienā ikvienam derētu padomāt, kā mazināt pārtikas atkritumu daudzumu.

Vāc datus par pārtikas atkritumu daudzumu

Rīgas Stradiņa universitāte sadarbībā ar SIA "Jaunrades laboratorija" uzsāk radīto pārtikas atkritumu mērījumus, lai noteiktu to daudzumu katrā pārtikas ķēdes posmā: primārajā ražošanā (lauksaimniecībā), pārstrādē un ražošanā, mazumtirdzniecībā un cita veida izplatīšanā (piemēram, labdarībā), sabiedriskajā ēdināšanā un mājsaimniecībās. Uzņēmēji aicināti aizpildīt anketas, savukārt mājsaimniecības – dienasgrāmatas, detalizēti fiksējot mājsaimniecībā radušos pārtikas atkritumu svaru, veidu un to rašanās iemeslus. 

Mērījumu rezultāti sniegs iespēju detalizēti novērtēt situāciju pārtikas atkritumu jomā, izstrādāt un īstenot pasākumus pārtikas atkritumu apjoma samazināšanai un novēršanai.

Pārtikas atkritumu novēršanā un samazināšanā var iesaistīties ikviens iedzīvotājs, piemēram, plānojot ēdienkarti vai pirms iepirkšanās sagatavojot iepirkumu sarakstu, pagatavot tik daudz ēdienu, cik var apēst, uzglabāt pārtiku pareizi, izmantot pārtikas pārpalikumus citu ēdienu gatavošanai vai pāri palikušo ēdienu sasaldēt nākamajām maltītēm. Iedzīvotāji var iesaistīties arī dažādās vietējās kopienas iniciatīvās, kā arī ar savu piemēru atbalstīt uzņēmumus un labdarības organizācijas, kas strādā pie pārtikas atkritumu samazināšanas. Atgādinām, ka pārtikas atkritumus nepieciešams šķirot atsevišķā tam paredzētā konteinerā vai kompostēt savā saimniecībā. Papildu informācija pieejama tīmekļa vietnē.

Var nodot lauksaimniecībā izmantoto iepakojumu

SIA "Eco Baltia vide" sadarbībā ar Latvijas Zaļo punktu aicina lauksaimniekus bez maksas nodot izlietoto lauksaimniecības iepakojumu. Pagājušajā gadā otrreizējai pārstrādei nodots vairāk nekā 4500 t iepakojuma, kas savākts no lauku saimniecībām. Pārstrādei derīga ir dažādu veidu plēve, tostarp skābsiena, ruļļu ietinamais, agro, dārza un cita veida plēve, polipropilēna maisi jeb BIG BAG, plastmasas kannas un mucas. Zemnieku saimniecības izlietoto iepakojumu var bez maksas nodot kādā no SIA "Eco Baltia vide" atkritumu šķirošanas laukumiem un filiālēm, rindas kārtībā pēc iepriekšējas pieteikšanās iespējama arī savākšana klātienē no saimniecībām.

Tekstila konteineru būs vairāk

Atkritumu apsaimniekotājs "CleanR" investējis ap 360 tūkstošiem eiro vairāk nekā 200 tekstila savākšanas konteineru uzstādīšanā, lai jebkurš iedzīvotājs var bez maksas atbrīvoties no nevajadzīgiem tekstila izstrādājumiem. Pirmais lielais konteineru skaita pieauguma vilnis plānots pavasarī, kad notiek pavasara tīrīšana un pieaug tekstila šķirošanas apjomi. Šķirošanā var iesaistīties arī uzņēmumi, kas šos izstrādājumus tirgo, savukārt lielāki konteineri var noderēt tekstila izstrādājumu ražotājiem.

Nē gumijas un plastmasas pārstrādei Liepājā

Pagājušajā ceturtdienā Liepājas domes deputāti noraidījuši LSEZ SIA "DG Termināls" lūgumu par gumijas un plastmasas atkritumu pārstrādes iekārtas uzstādīšanu Liepājā. Savukārt lūgumu attiecībā uz naftas un ķīmisko produktu pārkraušanas apjomu un naftas produktu atkritumu reģenerācijas apjomu palielināšanu nolemts akceptēt, ja tiek izpildīti visi Vides pārraudzības valsts biroja atzinumā noteiktie obligātie un papildu nosacījumi.

Publikācija sagatavota ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu atbild AS "Latvijas Mediji".

 Latvijas Vides aizsardzības fonds.
"Zaļā Latvija".