Ja ienākumi nav lieli un grūti samaksāt par visiem nepieciešamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, noteikti vajag noskaidrot, kādu palīdzību iespējams saņemt no valsts un pašvaldības.

Ja esi trūcīgs vai maznodrošināts

Šogad palielinājies minimālo ienākumu līmenis, kas dod tiesības uz atbalstu ārstniecības izdevumu segšanā cilvēkiem no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām. Pirmajā gadījumā ienākumu slieksnis visā valstī ir vienāds, šogad trūcīgai personai ir 343 eiro, bet pārējām personām mājsaimniecībā – 240 eiro. Materiālo situāciju izvērtē, ņemot vērā trīs iepriekšējo kalendāra mēnešu ienākumus, un uz trim vai sešiem kalendāra mēnešiem izdod trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības izziņu, kuru var izmantot ikviens tajā dzīvojošais.

Valsts trūcīgām mājsaimniecībām noteikusi atvieglojumus veselības aprūpes jomā – kā atbrīvojot no pacienta līdzmaksājuma par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem, tā papildu maksas par vienā stacionēšanas reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām operācijām. Turklāt ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu vai medicīnisko ierīču iegādes izdevumus valsts kompensē pilnā apmērā. 

Jāņem vērā, ka vienam pacientam gada laikā kompensācijas apjoms nepārsniedz 14 228,72 eiro.

Savukārt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir katras pašvaldības ziņā, ar likumu noteikta tikai maksimālā un minimālā ienākumu robeža. Maksimālais ienākumu slieksnis, lai mājsaimniecību atzītu par maznodrošinātu, pirmajai vai vienīgajai personai šobrīd ir 549, pārējām – 384 eiro. Piemēram, Jēkabpils novada pašvaldībā tas attiecīgi  ir 453 un 317, Ludzas novadā 411 un 288, Liepājā – 438 un 336, bet Daugavpilī – 549 un 384 eiro. Maznodrošinātas personas var saņemt pašvaldības atbalstu veselības problēmu risināšanai.  Piemēram, Ventspilī tas ir pabalsts pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai pilsētas ārstniecības iestādēs un privātpraksēs, kurām ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu. Pabalsta apmērs par katru ģimenes ārsta apmeklējumu ir viens eiro, speciālista – četri, bet par ārstēšanos diennakts stacionārā, sākot ar otro dienu – septiņi eiro dienā.
Ludzas novadā trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes var saņemt pabalstu ārstniecības un zobārstniecības pakalpojumu, medikamentu iegādes izdevumu apmaksai 50 eiro apmērā katram tās loceklim.

Ja noteikta invaliditāte

Saskaņā ar Veselības aprūpes finansēšanas likumu no pacienta līdzmaksājuma par ambulatoriem un stacionāriem veselības aprūpes pakalpojumiem atbrīvoti cilvēki, kuriem noteikta I un II grupas invaliditāte. Ja piešķirta  I invaliditātes grupa, nav jāveic pacienta līdzmaksājums arī par ģimenes ārsta mājas vizīti, bet valsts apmaksātus zobārstniecības pakalpojumus – zobu ekstrakciju akūtos gadījumos vispārējā anestēzijā – var saņemt
pacienti ar I grupas invaliditāti, kas noteikta psihisko un uzvedības traucējumu dēļ.
 

Tomēr ir arī ierobežojums – kopsumma par gada laikā saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem nedrīkst pārsniegt 570 eiro. 

Ja šāda kopsumma sasniegta, jādodas uz tuvāko Nacionālā veselības dienesta teritoriālo nodaļu un jāiesniedz pacienta maksājumus apliecinoši dokumenti (čeki, stingrās uzskaites kvītis), lai saņemtu izziņu par atbrīvojumu no pacienta līdzmaksājuma veikšanas līdz  gada beigām. Izziņa turpmāk ik reizi jāuzrāda ārstniecības iestādē. Papildus valsts noteiktajiem arī pašvaldības saviem iedzīvotājiem var paredzēt dažādus atvieglojumus. Vienu reizi gadā Ventspils pensionāri un personas ar invaliditāti, kā arī dažas citas iedzīvotāju grupas  var saņemt pabalstu zobu ārstēšanas un zobu protezēšanas izdevumu kompensēšanai – 50% apmērā no izdevumiem, bet  ne vairāk kā 70 eiro gadā. Nestrādājoši pensionāri un  personas ar invaliditāti, kuru dzīvesvieta deklarēta Daugavpils pašvaldībā, var saņemt 50 eiro gadā medikamentu, inkontinences līdzekļu un stomas aprūpes preču iegādes daļējai kompensēšanai, savukārt Ludzas novadā viņi var saņemt pabalstu veselības uzlabošanai – 100 eiro gadā ar noteikumu, ka ienākumi mēnesī nepārsniedz 400 eiro. 

Statistika liecina, ka Latvijā ir ap 200 000 cilvēku ar invaliditāti, no tiem ap 28 000 ir noteikta I, bet 90 000 – II grupa.

Attaisnotie izdevumi

Ikviens cilvēks, kurš maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli, var brīvprātīgi, bet lielāku ienākumu guvēji arī obligātā kārtā iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam gada ienākumu deklarāciju un atgūt no valsts pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par saviem un savu ģimenes locekļu – vecāku, vecvecāku, bērnu, mazbērnu, vīra vai sievas – izdevumiem par veselības aprūpes pakalpojumiem. Tie ir izdevumi par ārstniecības iestādē saņemtajiem medicīnas  pakalpojumiem, ko sniedzis sertificēts ārstniecības personu reģistrā reģistrēts mediķis, un to laikā  izmantoto ārstniecības palīglīdzekļu, medicīnas ierīču un preču iegādi, par ko nemaksā Nacionālais veselības dienests, veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumi. Attaisnotajos izdevumos ieskaita arī samaksāto par zobārstniecības pakalpojumiem, ieskaitot zobu protezēšanu, endoprotēžu izgatavošanu un iegādi, ja to nesedz no Nacionālā veselības dienesta līdzekļiem. 

Tajos neietilpst redzes asumu koriģējošu optikas izstrādājumu (briļļu un lēcu), kā arī ārstniecības līdzekļu – medikamentu, uztura bagātinātāju, medicīnas ierīču un preču – iegāde. 

Attaisnotie izdevumi gada laikā nedrīkst pārsniegt 600 eiro, ja tā notiek, pārējo izdevumu daļu var attiecināt uz nākamo triju gadu apliekamo ienākumu.

Lai atgūtu daļu no iztērētā, ienākumu deklarācijai obligāti jāpievieno tēriņus apliecinoši dokumenti – kases čeks, kurā norādīts pacienta vārds, uzvārds un personas kods, ja uz čeka nav personas datu, papildus noformēta kvīts, kur tie norādīti, apstiprināts maksājuma uzdevumu vai konta izraksts, ja samaksa par pakalpojumu veikta ar pārskaitījumu, piemēram, izmantojot internetbankas pakalpojumus, un citi. 

Ja ārstniecības iestāde ir atsūtījusi VID elektronisko kvīti ar informāciju par ārstniecības iestādē veiktajiem maksājumiem, šī informācija automātiski tiek norādīta gada ienākumu deklarācijā – pacientam pašam nekādi apliecinoši dokumenti vairs nav jāiesniedz.

Ienākumu deklarāciju var iesniegt un labot (pievienot papildu izdevumu dokumentus)  trīs gadus. Piemēram, 2024. gada laikā var iesniegt deklarāciju ne tikai par pagājušo – 2023. gadu, bet arī par 2022. un 2021. gadu, bet deklarāciju par 2020. gadu var iesniegt līdz šī gada 23. jūlijam. 

Aptauja

Par kuru tēmu LASI.LV vēlētos uzzināt un lasīt vēl vairāk?

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, Twitter, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.