Noslēgusies Alūksnes novada pašvaldības neizīrēto dzīvokļu inventarizācija un noskaidrojies, ka no 366 pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem neizīrēti ir 95 dzīvokļi jeb 26%, raksta avīze "Alūksnes un Malienas Ziņas". Daļa no šiem dzīvokļiem esot dzīvošanai nederīgi, bet daļu pašvaldība plānojot pārdot.

Reklāma

No pašvaldībai pašlaik piederošajiem 366 dzīvokļiem 159 atrodas Alūksnē un 207 novada pagastos. Novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Rimma Mellenberga informējusi, ka Alūksnē no 159 dzīvokļiem tukši esot 27. No tiem četri dzīvošanai esot derīgi un 23 nederīgi. No pagastos esošajiem 207 dzīvokļiem 68 dzīvokļi inventarizācijas brīdī nav bijuši izīrēti. No tiem desmit dzīvošanai derīgi un 58 dzīvošanai nederīgi. No 27 dzīvošanai nederīgajiem dzīvokļiem 11 atrodoties četrās daudzdzīvokļu mājās, kas pašlaik jau iekļautas pašvaldības nojaucamo ēku sarakstā. Ar pārdošanai pieejamo dzīvokļu sarakstu būšot iespējams iepazīties pašvaldības mājaslapā.

Pašvaldība izveidojusi sarakstu arī tādiem dzīvokļiem, kam nepieciešami būtiski kapitālieguldījumi. 

Alūksnes novads katru gadu finanšu līdzekļu robežās kapitālieguldījumus veicot vidēji četros īres dzīvokļos.

Kas attiecas uz pamesto dzīvokļu atsavināšanu, pašvaldības pārstāvji izteikušies, ka šis process esot samērā ilgs, jo 99% dzīvokļu nav ierakstīti zemesgrāmatā, šiem dzīvokļiem parasti nav arī inventarizācijas lietas. Pirms pārdošanas tas viss ir jānokārto, šim nolūkam nepieciešami arī finanšu līdzekļi. Pašvaldībai jāstrādājot arī pie jaunas īres maksas peļņas daļas noteikšanas, jo pašlaik īrniekiem noteikta samērā neliela īres maksa.

MAF 2024

Publikācija tapusi projektā "Mans pagasts, mana pilsēta", kurā "Latvijas Avīze" sadarbojas ar laikrakstiem "Staburags", "Dzirkstele", "Zemgales Ziņas", "Bauskas Dzīve", "Alūksnes un Malienas Ziņas" un "Ziemeļlatvija".

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Latvijas Avīze".