Eiropas Savienības pamattiesību aģentūra aicinājusi palielināt atbalstu pasākumiem, kas varētu samazināt bērnu nabadzības risku.

Dati liecina, ka līdz pandēmijas periodam bērnu nabadzības risks Eiropā uzrādījis samazināšanās tendenci, taču pēdējos gados vērojams jauns bērnu nabadzības riska pieaugums. Pēc "Eurostat" datiem, 2021./2022. gadā vislielākais bērnu nabadzības risks (41,5%) bijis Rumānijā. Latvijā 19,8% bērnu bija pakļauti nabadzības riskam, Lietuvā 22,4%, bet Igaunijā 16,6%. Visu Baltijas valstu rādītāji šajā ziņā ir labāki par Eiropas vidējo. Savukārt zem Eiropas vidējā arī Spānija, Itālija, Grieķija, Luksemburga un Bulgārija.

Iedzīvotāju nabadzības risks Eiropā.
Tepat, Eiropā.