"Attīstības finanšu institūcijas "Altum"" ("Altum") pārvaldītais Zemes fonds, kas veic darījumus ar lauksaimniecības zemi, astoņu darbības gadu laikā ir iegādājies lauksaimniecības zemes īpašumus 27 300 hektāru platībā, kopējam fonda īpašumu portfelim februārī sasniedzot 100 miljonus eiro

Zemes fonda portfelī 2024. gada 31. janvārī bija 1386 īpašumi.

Fonda portfelī aptuveni trešo daļu jeb 30 miljonus eiro veido reversās nomas darījumi. Kopumā reversajā nomā iegādāti 470 īpašumu.

"Altum" pārstāvji arī atzīmē, ka ar fonda aktīvu iesaisti ir iegādāti, sakopti un atdoti lauksaimniecībā ilgstoši nekopti īpašumi vairāk nekā 670 hektāru platībā.

"Altum" valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš min, ka astoņu darbības gadu laikā Zemes fonds ir piedzīvojis stabilu izaugsmi, un tāda tā prognozējama arī turpmākajos gados.

Bērziņš norāda, ka efektīvs Zemes fonda pakalpojums ir reversā noma, kad zemnieks zemi pārdod fondam ar garantētām nomas tiesībām un uzreiz arī slēdz atpakaļpirkuma līgumu. Tādējādi lauksaimnieks iegūst nepieciešamos resursus, turpina apsaimniekot savu zemi, to nomājot. 

Praktiski visi reversajā nomā 

pārdotie īpašumi līgumā noteiktajā termiņā tiek atpirkti un atgriežas lauksaimnieku īpašumā, turklāt pat pirms maksimālā piecu gadu termiņa.

Viņš arī prognozē, ka 2024. gadā pieprasījums pēc reversās nomas būs liels, jo 2023. gads lauksaimniekiem bija viens no pēdējā laikā grūtākajiem gan laika apstākļu, gan produkcijas iepirkuma cenu dēļ.

Lielākā fonda darījumu aktivitāte novērota Vidzemes reģionā - 27% (325 īpašumi 7240 hektāru platībā). Seko Zemgales reģions - 26% (372 īpašumi vairāk nekā 7100 hektāru platībā), Rīgas reģions - 18% (262 īpašumi gandrīz 5000 hektāru platībā), Kurzemes reģions - 17% (221 īpašums 4550 hektāru platībā) un Latgales reģions - 12% (206 īpašumi apmēram 3400 hektāru platībā).

"Altum" pārvaldītais Latvijas Zemes fonds darbojas kopš 2015. gada jūlija. Tas pērk nekustamos īpašumus, kas atbilst noteiktiem kritērijiem, visā Latvijas teritorijā. Fonds pērk īpašumus par cenām, kas nepārsniedz tirgus cenas līdzvērtīgai lauksaimniecības zemei. 2017. gada nogalē fonds sāka piedāvāt arī reversās nomas pakalpojumu.

"Altum" ir valsts kapitālsabiedrība, kas ar valsts atbalsta finanšu instrumentu palīdzību sniedz atbalstu noteiktām mērķa grupām finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos u.c.), konkrētu programmu ietvaros, papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings), kā arī realizējot citas valsts deleģētas funkcijas.

"Altum" kapitālā 40% akciju turētāja ir Finanšu ministrija, 30% akciju turētāja ir Ekonomikas ministrija un 30% akciju turētāja ir Zemkopības ministrija. "Altum" obligācijas ir iekļautas biržas "Nasdaq Riga" parāda vērtspapīru sarakstā.

KONTEKSTS

Amerikas Kinoakadēmijas balva Oskars ir viens no pasaules ievērojamākajiem kino apbalvojumiem, ko pasniedz reizi gadā, akadēmijas locekļiem izvērtējot iepriekšējā gadā tapušās filmas. Pirmā balvas pasniegšana norisinājās tālajā 1929. gadā viesnīcā Roosevelt, Holivudā. Plaši pazīstamā izskata statuja, kā balva jau tika pasniegta pašā pirmajā ceremonijā, bet nosaukumu tā ieguva tikai 1939. gadā.