Mediju tuksnesis ir vieta, kur nav nekādu ziņu vai ir tikai viens ziņu avots. Reģionālie plašsaziņas līdzekļi ir galvenais uzziņu avots par notikumiem un aktualitātēm konkrētajā reģionā.

Reklāma

Eiropas Savienība ir veikusi pētījumu par ziņu tuksnešiem visās 27 dalībvalstīs. Latvija kartē tiek iezīmēta ar vidēju risku, bet arī Latvijā ir vietas, kur nav neviena reģionālā medija. Viens no demokrātijas pamatprincipiem ir brīva pieeja informācijai, bet kā iegūt informāciju, ja nav reģionālo laikrakstu? Cīņa ar reklāmas zagļiem jeb lielajiem sociālajiem medijiem ir reģionālo mediju ikdiena jau vairāku gadu garumā.

KLAUSIES:

 

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.