Ministru kabinets ir pieņēmis grozījumus 2013. gada 30. jūlija noteikumos Nr. 449 Valsts meža dienesta nolikums, kas stājas spēkā 2024. gada 29. februārī.

Šajos noteikumos ir reglamentēta Valsts meža dienesta amatpersonu izdoto administratīvo aktu, faktiskās rīcības un lēmumu administratīvo pārkāpumu lietās apstrīdēšana un pārsūdzēšanas kārtība, ietverot šādas normas:

“12. Dienesta amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu ģenerāldirektoram, bet ģenerāldirektora pieņemtos lēmumus par apstrīdētajiem dienesta amatpersonu izdotajiem administratīvajiem aktiem un faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

12.1 Lēmumus administratīvo pārkāpumu lietā var pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu. Dienesta amatpersonu pieņemtos lēmumus administratīvo pārkāpumu lietā var pārsūdzēt ģenerāldirektoram, bet ģenerāldirektora pieņemtos lēmumus – pārsūdzēt tiesā.”

Tas nozīmē, ka jebkurš privātpersonai izdots Valsts meža dienesta lēmums turpmāk tiks pārskatīts iestādes ietvaros vienu reizi, vēršoties ar lēmuma pārsūdzību pie ģenerāldirektora.

Valsts meža dienests ir valsts pārvaldes iestāde, kas uzrauga meža apsaimniekošanu, medību un dabas aizsardzības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, kā arī īsteno meža uguns apsardzību. Dienests uztur Meža valsts reģistru, kur tiek apkopota informāciju par mežu, tajā notiekošo saimniecisko darbību, medībām un medījamiem dzīvniekiem. Valsts meža dienesta misija ir rūpēties par atbildīgu meža apsaimniekošanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, Twitter, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.