Lai arī iespēju pašu spēkiem ražot saules enerģiju pašlaik veiksmīgi izmanto neskaitāmas mājsaimniecības, izrādās, ka, "Sadales tīkla" un arī Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) ieskatā, katrs ražotājs ir vientuļš indivīds un jēdzienu "mājsaimniecība" šeit piesaukt ir maldinoši un nevietā.

Šajā it kā nevainīgajā apstāklī slēpjas būtiskas lamatas, jo situācijā, kad ģimene vēlas pārcelt līgumsaistības, piemēram, no sievas uz vīra atbildību, "Sadales tīkls" izmanto iespēju ģimenei vienkārši atņemt uzkrātās kilovatstundas. Turklāt tas notiek pavisam legāli – saskaņā ar pastāvošo normatīvo regulējumu.

Šādu situāciju piedzīvojusi arī Baibas ģimene, kas saules paneļus izmanto pirmo gadu.

Saule spīd – visi laimīgi?

Saule spīd, paneļi elektrību ražo, bet saražotais pārpalikums NETO uzskaites sistēmas ietvaros aiziet "Sadales tīklam", ko attiecīgi gada vēsajos mēnešos mājsaimniecība varētu "paņemt atpakaļ" no tīkla, samaksājot sadales tarifu plus PVN. Ģimenē neesot maksāts par elektrības komponenti rēķinā kopš 2023. gada aprīļa. "Esam priecīgi. Tiešām!" Tā raksta Baiba, kura ar stāstu dalās labprāt, lai citi valsts izliktajos neloģiskajos slazdos neiekristu. Bet viņa tomēr vēlas palikt anonīma, tāpēc uzvārdu neminēšu. 

Diemžēl šobrīd Baibai gribas gan smieties, gan raudāt… Izrādās, neuzmanības dēļ viss viņu elektrības uzkrājums ziemai vairāku simtu eiro vērtībā ir zudis. Uz neatgriešanos.

Ministrija tikmēr uzskata, ka personām, kurām faktiski atņemtas par viņu naudu saražotās kilovatstundas, nav pamata vērsties tiesā tiesiskās paļāvības principa pilnīgas nodrošināšanas dēļ, jo pastāvošā prakse klientiem esot zināma – izriet no MK noteikumiem. Savukārt "Sadales tīkls", kas pie līguma pārslēgšanas par uzkrājuma zaudēšanu īpaši neatgādina, aizbildinās ar mājaslapā izvietotām atsaucēm uz konkrētajiem MK noteikumiem.

Pārsteidz "Sadales tīkla" komunikācija

Baiba stāsta, ka ar saules paneļu uzstādīšanu saistītās darbības veicis vīrs, kuram māja arī piederot. Tomēr ģimenē pieņemts, ka rēķinus apmaksā sieva. Attiecīgi arī elektrības rēķins bijis uz Baibas vārda. "Taču aizvien biežāk, īpaši tuvojoties ziemai, vīrs lika ieiet manā "Sadales tīkla" profilā un uzmest aci saražotām un notērētām kilovatstundām. Vienu dienu nospriedām, ka tas ir apnicīgi, un pieņēmām lēmumu elektrības rēķinu pārslēgt uz vīra vārda, lai tad pats skatās patēriņus. Pārslēgšanās notiek piecu minūšu laikā un telefoniski – neko nemainām, turpinām izmantot "Enefit" pakalpojumus, jo viss ir ērti un parocīgi."

Viss šķiet lieliski, tomēr, pienākot 1. septembrim, kas bija 15. diena pēc līguma pārslēgšanas, 

Baibas "Sadales tīkla" profilā pazudis viss kilovatstundu uzkrājums, arī vīra profilā tas neesot bijis atspoguļots. 

Baiba norāda, ka tobrīd sajutuši deguma smaku pakulās un zvanījuši "Sadales tīklam". Taču, par nelaimi, uzņēmuma tālruni neviens neesot cēlis, acīmredzot tādēļ, ka bijis jau pāri sešiem vakarā. Tobrīd Baiba arī atcerējusies, ka tieši pirms 15 dienām no "Sadales tīkla" viņai atnācis e-pasts, kurā norādīts, ka adresē fiksēts jauns pieslēgums. Ja pret to esot pretenzijas, tad 15 dienu laikā par to jāziņo "Sadales tīklam".

Ģimene nolēmusi gaidīt pirmdienu. "Izstāstījām situāciju, bet atbilde mūs pārsteidza… Kā mēs varējām nezināt, ka līguma maiņas gadījumā visa uzkrātā elektrība anulējas? Argumenti, ka piektdien centāmies ar uzņēmumu sazināties, ka esam viena mājsaimniecība, ka vīrs ir īpašnieks gan mājai, gan paneļiem, neko nedeva. "Sadales tīklam" tas viss bija dziļi vienaldzīgs. Absolūta neiedziļināšanās, pat izsmiekls. Ko man teica par nesekmīgo zvanu piektdienas vakarā? Vajadzēja rakstīt e-pastu… 

Teicu, ka labprāt samaksāšu "Enefit" līgumsodu un pārslēgšu rēķinu atpakaļ uz savu vārdu. Darīšu visu, lai man atdod manas kilovatstundas! Nekā – neatdos! 

Prasīju, ko man darīt? Atbilde nelika vilties – tiesājieties! Ja kāds mums būtu pateicis vai pieminējis, ka zaudēsim uzkrāto, tad mēs nekad mūžā nebūtu līgumu pārslēguši!"

Par uzkrājuma zaudēšanu īpaši nebrīdina

"Sadales tīkla" komunikācijas direktore Gunta Līne norāda, ka ir ļoti saprotama cilvēka vilšanās, tomēr "Sadales tīkls" kā sistēmas operators nezina, tam nav tiesību un arī pienākuma pārbaudīt, vai jaunais klients ir kādās tiesiskās vai faktiskās attiecībās ar iepriekšējo klientu. "Sadales tīklam" ir pienākums tikai t. s. NETO uzskaites sistēmu klientiem piemērot saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi", kuri neparedz iespēju pārcelt neto uzkrājumu nākamajam klientam neatkarīgi no tā, vai klienti būtu ģimenes locekļi vai ne. Arī Klimata un enerģētikas ministrijā (KEM) man norādīja, ka, tā kā minētie MK noteikumi ir spēkā jau kopš 2020. gada aprīļa, tad mikroģeneratoru īpašniekiem noteikumi ir bijuši skaidri definēti.

Atsauce uz MK noteikumiem esot norādīta "Sadales tīkla" klientu portālā pie lietotāja maiņas, bet "Sadales tīkla" mājaslapas sadaļā "Mikroģeneratora pieslēgšana" 

norādīta informācija, ka neto uzskaites sistēmas uzkrājums tiek dzēsts, ja īpašumā mainījies elektrības lietotājs. MK noteikumi arī neparedzot nekādus izņēmuma gadījumus.

G. Līne sacīja, ka, lai ģimenes lokā varētu vieglāk sekot līdzi saražotajai elektrībai, līgumslēdzējam esot iespēja "Sadales tīkla" klientu apkalpošanas portālā piešķirt papildlietotāja tiesības jebkurai citai personai. Tad varot redzēt gan patēriņu, gan ar saules paneļiem saistīto informāciju.

Ministrija saredz riskus

Bet kāpēc MK noteikumi ir tik neelastīgi un neļauj iepriekšējam līgumslēdzējam savu uzkrājumu līdz ar līguma pārslēgšanu nodot citai fiziskai personai? Vai uzkrāto elektrību "piejūgt" īpašumam, nepieciešamības gadījumā vecajam īpašniekam uzkrājumu paņemt sev līdzi uz jauno īpašumu, ja tāda situācija rodas?

Nedz "Sadales tīkls", nedz KEM pēc būtības uz jautājumu neatbildēja, bet skaidroja savus argumentus, kāpēc kilovatstundu nodošana neesot pieņemama.

"Sadales tīkls" sacīja, ka uzņēmumam "nav pamata izpaust jaunajam lietotājam informāciju par to, kāda veida norēķinu sistēmu attiecīgajā objektā izmantoja iepriekšējais lietotājs, jo tas noteiktos gadījumos var negatīvi skart iepriekšējā klienta intereses. Gan datu aizsardzības jautājumu, gan NETO uzskaites sistēmas administrēšanas komplicētības dēļ MK noteikumos ir paredzēts, ka uzkrājums noteiktās situācijās tiek dzēsts. 

Šobrīd nav arī paredzēts veikt kādas izmaiņas šajos noteikumos."

Savukārt KEM atbildēja, ka nosacījums noteikumos ir ietverts, jo NETO uzskaites sistēma saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumā noteikto ir tieši attiecināma uz fiziskām personām, bet juridiskajām personām attiecīgā sistēma nav piemērojama. "Lietotāju maiņas gadījumā pastāv vairāki riski. Pirmkārt, īpašuma īpašnieku maiņas gadījumā lietotāju, kas ir fiziska persona, var aizstāt lietotājs, kas ir juridiska persona, un šādā gadījumā objektā izveidotā uzkrājuma nodošana juridiskai personai pēc būtības būtu prettiesiska. Otrkārt, īpašuma īpašnieku maiņas gadījumā jaunais objekta lietotājs var būt mājsaimniecībai, kurai elektroenerģijas uzskaites sistēmā izveidojies saražotās elektroenerģijas pārpalikums, nepiederoša jeb trešā persona, līdz ar to uzkrājuma nodošana trešajām personām attiecīgajā situācijā pēc būtības būtu pretrunā ar tiesību aktos noteikto NETO uzskaites sistēmas būtību. Sadales sistēmas operatora rīcībā nav datu par fizisku personu ģimenes stāvokli vai radniecību, un sadales sistēmas operatoram nav pienākuma šādu informāciju apkopot un apstrādāt. Tāpat norādām, ka jebkāda veida individuālu gadījumu izskatīšana sadales sistēmas operatora pusē prasītu manuāla darba iesaisti un manuālas informācijas apstrādi, kas attiecīgi prasītu papildu cilvēkresursus un veidotu papildu darbības izmaksas."

Lai samazinātu zaudējumus, ja nepieciešams mainīt elektrības rēķina maksātāju, "Latvijas Avīze" saules paneļu īpašniekiem, kuri izmanto NETO uzskaites sistēmu, iesaka šo pārslēgšanos veikt februāra beigās vai marta sākumā, kad NETO uzskaites sistēmā iepriekš uzkrātās kilovatstundas dzēšas automātiski visiem minētās sistēmas lietotājiem.

 

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, Twitter, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.