Kā ir ar viesmedībām un "Medni"? Kāda ir kārtība ar medību pieteikšanu viesmedniekam? Vai var pieteikt medību vadītājam un medīt tā kā kādreiz? Kā ar viesmednieka medījuma norakstīšanu? Kā tas jādara, ja nomedīts limitētais medījamais dzīvnieks, kā jārīkojas, ja nomedīta mežacūka, citi nelimitēti medījamie dzīvnieki? Jautā žurnāla "Medības" lasītājs.

Skaidro Valsts meža dienesta Medību daļas vadītājs 
Valters Lūsis:


“Jāsaprot, ka medības reglamentējošajos normatīvajos aktos nav termina viesmednieks. Lietotnes Mednis izmantošana ir noteikta kā obligāts priekšnoteikums tikai tam, lai reģistrētu informāciju par nomedītu vai ievainotu mežacūku un nosūtītu šo informāciju Valsts meža dienestam (VMD). Par šī priekšnoteikuma izpildi ir atbildīgs medību vadītājs, kurš individuālajās medībās ir pats mednieks. Tādā veidā viesmednieks Medību likuma un Medību noteikumu izpratnē ir pats mednieks.

Savukārt medību tiesību lietotājam, ja tas ir atļāvis konkrētajam medniekam medīt mežacūkas savā medību iecirknī, ir jānodrošina informācijas par nomedītu vai ievainotu mežacūku reģistrēšana lietotnē Mednis atbilstoši šīs lietotnes funkcionalitātēm un VMD 27.03.2023. rīkojumam Nr. 40 Par mežacūku medībām.”


Lietotne Mednis.

Norādītā rīkojuma 2.1. punktā minēts, ka medību vadītāja pienākums mežacūku medībās ir mežacūkas nomedīšanas vai ievainošanas vietā pirms nomedītās mežacūkas pārvietošanas no vietas, kur tā nomedīta, vai ievainotās mežacūkas izsekošanas nodrošināt Meža valsts reģistra funkcionalitātei atbilstošajā mobilajā lietotnē Mednis informācijas reģistrēšanu par nomedītās vai ievainotās mežacūkas dzimumu un vecumu. 

Savukārt 2.2. punkts nosaka, ka medību vadītāja pienākums mežacūku medībās ir vienas dienas laikā pēc medībām atbilstoši lietotnes funkcionalitātei nosūtīt lietotnē Mednis reģistrēto informāciju par nomedīto vai ievainoto mežacūku Valsts meža dienestam.


To var izpildīt, ja mednieks lietotnē Mednis ir autentificējies VMD un medību tiesību lietotāja atbildīgā persona mednieku ir pievienojusi medību iecirkņa biedru sarakstam. 

Lietotnes funkcionalitāte paredz iespēju medniekam reģistrēt cita mednieka nomedītas mežacūkas faktu, bet tikai gadījumā, ja mednieks ir reģistrēts lietotnē Mednis kā medību iecirkņa biedrs. 

Rīcība, kurā mednieks individuālajās medībās, būdams medību vadītājs, nomedī mežacūku, bet nav lietotnē Mednis reģistrēts kā medību iecirkņa biedrs un cits mednieks nomedīšanas faktu reģistrē uz sevi, neatbilst Medību noteikumos noteiktajiem medību vadītāja pienākumiem un papildus tiek iesniegta nepatiesa informācija par mežacūkas nomedīšanas faktu, kas ietver sevī medību produkcijas ieguves likumības pārbaudi un tās aprites izsekojamību.

Lasi oktobra žurnālā "Medības": 

  • Mārtiņš Dadeiks. Citiem skaidrot medību gudrības ir ļoti liela atbildība!
  • Justs Dzedons. Ko darīt un ko labāk nedarīt ar nomedīto briedi?
  • No kucēna par suni. Pusgads. Tuvojas pirmais pārejas vecums!
  • Zosis. Putns, kas nekad neatkāpjas
  • Kā medību mājas dīrūzi pārvērst atzītā mazjaudas kautuvē
  • Kā medījuma gaļa nokļūst pārtikas apritē
  • Šaušanas atbalsti. Kurš labāks?
  • Noskaidro, kāpēc šauj garām? Testējam stobra kameru Tactacam 6.0

Abonē žurnālu šeit

Žurnāla "Medības" oktobra numurs.