"Valsts meža dienests (VMD) bebru skaitu Latvijā nosaka saskaņā ar Zemkopības ministrijas apstiprinātu metodiku pēc to apmetnēm – atsevišķu īpatņu, pāru vai ģimeņu pastāvīgas uzturēšanās vietām. Apmetņu skaitu ezeros un nosusināšanas sistēmās nosaka pēc vietām, kurās konstatētas svaigas bebru darbības pēdas. Upēs, kur bebru darbība iespējama nepārtrauktā posmā, par vienu apmetni uzskata katru bebru apdzīvoto kilometru.

Ja nav precīzas informācijas par apmetnēs esošo dzīvnieku skaitu, tad to aprēķina, reizinot teritorijā esošo apmetņu skaitu ar četri (tas ir ar pilnīgas izķeršanas metodi noskaidrotais vidējais bebru daudzums vienā apmetnē). Pēc VMD datiem, valstī pašlaik mitinās ap 62 tūkstoši bebru un pēdējā piecgadē ik gadu Latvijā tiek nomedīti apmēram 25–30 tūkstoši šo dzīvnieku.

Mednieku darbībai ir būtiska nozīme bebru populācijas regulēšanā, jo viņi mērķtiecīgi izmedī bebrus meliorācijas sistēmās un likvidē tajās bebru uzbūvētos dambjus, taču saudzē šos dzīvniekus dabiski izveidojušās bebru dzīvotnēs.

VMD ir pamats uzskatīt, ka bebru nodarītais kaitējums samazinās, ko apliecina dati, ka laika posmā no 2018. līdz 2021. gadam divkārt samazinājušās tādu mežaudžu platības, kuras atļauts nocirst vienlaidus sanitārajā kailcirtē ūdens bojājumu dēļ. Meliorācijas sistēmu uzturēšana atbilstoši to funkcionalitātei un bebru medības šajās vietās nodrošina minimāli negatīvu ietekmi uz cilvēka saimniecisko darbību.

VMD ieskatā valstij bebru medību veicināšanā nevajadzētu iesaistīties. Veiksmīgs piemērs ir AS "Latvijas valsts meži" pieeja, iegādājoties meža meliorācijas sistēmu uzraudzības pakalpojumus no medību tiesību lietotājiem – respektīvi, maksājot medniekiem par bebru dambju likvidāciju, tādējādi stimulējot medniekus medīt bebrus meliorācijas sistēmās.

Saskaņā ar Medību noteikumiem bebrs Latvijā ir nelimitētais medījamais dzīvnieks, kuru atļauts medīt no 15. jūlija līdz 15. aprīlim, bet meliorācijas sistēmās – no 15. jūlija līdz 30. aprīlim. Pārējā laikā bebrs ir labvēlīgā aizsardzības statusā, ko apliecina stabils bebru populācijas stāvoklis, un VMD uzskata, ka pašlaik bebra statusu Latvijā nav pamata pārskatīt.

Dabas daudzveidības un tautsaimniecības interešu līdzsvara nodrošināšanā jāturpina līdzšinējā pieeja, mērķtiecīgāk medījot bebrus meliorācijas sistēmās un likvidējot tajās bebru dambjus, bet saudzējot šos dzīvniekus dabiski izveidojušās apsaimniekojamajās bebrainēs. Mēs līdz galam vēl neesam novērtējuši bebra pienesumu dabas daudzveidības uzturēšanā florā un faunā, vairāk fokusējoties uz postījumiem vai traucējumiem."

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, Twitter, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.