Šis ir pirmais gads, kad ne tikai Latvijā, bet visā Eiropas Savienībā ir aizliegts lietot svinu medībās mitrāju tuvumā. Tas it īpaši attiecas uz ūdensputnu medībām, kas sākas augusta otrajā nedēļas nogalē.

Patiesībā regula pasaka, ka runa nav tieši par medībām, bet gan par šaušanu ar svina skrotīm. Un ne tikai izšaut, bet arī vienkārši nēsāt tuvāk par 100 metriem no mitrāja. Ja tomēr kāds inspektors pieķer, ka mednieks ar svina skrotīm atrodas tuvāk par 100 metriem no mitrāja, tad medniekam būs jāpierāda, ka viņš neīsteno šaušanu mitrājos. Jā, un tā šaušana ar svina skrotīm attiecas arī uz šautuvēm. Ja šautuvē ir kaut kas, kas atgādina mitrāju, tad šaušana ar svina skrotīm ir aizliegta.

Daudzi ir prasījuši, vai nav paredzēts kāds pārejas laiks, lai varētu regulas prasības ieviest. Patiesība ir tāda, ka pārejas laiks jau beidzās šā gada 15. februārī. Pārejai bija atvēlēti 18 mēneši, kopš regulas grozījumi tika pieņemti. Šķiet, neviens to īsti nopietni neuztvēra, un tad pēkšņi ļoti daudzi mednieki un sporta šāvēji bija pārsteigti, ka, jā, jau šogad stājas spēkā svina skrošu munīcijas aizliegums. Regula pat nedefinē maksimālo vai minimālo skrošu lielumu. 

Aizliegums attiecas uz skrotīm, kurās svina koncentrācija pēc masas ir 1% un vairāk.

Pēc Ramsāres konvencijas mitrāju definīcijas, kas pieņemta regulas ietvaros, principā sanāk, ka svina skrošu aizliegums būtu attiecināms arī uz paša būvētu baseinu, tomēr Eiropas Komisija ir norādījusi, ka šim aizliegumam ir jābūt samērīgam un jāatbilst regulas galvenajam mērķim, proti, ūdensputnu aizsardzībai. No tā loģiski izrietētu, ka ūdensputni nebūtu sastopami piemājas baseinā, šautuves ugunsdzēsības mākslīgi būvētajā ūdens krātuvē, kā arī, piemēram, kūdrājos bez redzama ūdens. Tomēr Eiropas Komisija nav izsniegusi nekādas vadlīnijas, jo uzskata, ka tās nav nepieciešamas. Arī Eiropas Tiesa atzina to pašu, ko teikusi Eiropas Komisija attiecībā uz samērīgumu un galveno mērķi, bet, ja nu tomēr medību laikā uzrodas kāds inspektors un mednieks ar svina skrotīm kabatā atrodas 98 metrus no tuvākā grāvja ar ūdeni, ej nu pierādi, ka tajā grāvī nedzīvo ūdensputni un ka Eiropas Komisija aicina ievērot samērīgumu. Turklāt Eiropas Komisija ir sākusi vērsties pret valstīm, kas mēģinājušas uzrakstīt vadlīnijas medniekiem attiecībā uz mitrājiem, kaut kādā veidā cenšoties ne tik plaši definēt mitrājus, kā tas noteikts Ramsāres konvencijā. Kā jau iepriekš spriedām, attiecībā uz regulas piemērošanu ir daudz vairāk jautājumu nekā atbilžu. Lai maksimāli izbēgtu no kādām problēmām un nepatikšanām, labākais risinājums tomēr būtu izvairīties no svina skrošu šaušanas mitrāju tuvumā.

Kas ir mitrājs? 

Palienes, zāļu un kūdras purvi vai ūdeņu platības – dabiskas vai mākslīgas, pastāvīgas vai pārplūstošas, kurās ir stāvošs vai tekošs ūdens, saldūdens, iesāļš vai sāļš ūdens, t. sk. jūras akvatorijas, kuru dziļums bēguma laikā nepārsniedz sešus metrus.

Kas ir aizliegts? 

  • Svina skrošu izmantošana mitrājos
  • Atrašanās ar svina skrotīm tuvāk par 100 metriem no mitrāja

REACH regulā noteiktais

11. 

No 2023. gada 16. februāra mitrājos vai līdz 100 m attālumā no mitrājiem ir aizliegts:

a) izšaut skrotis, kurās svina koncentrācija (izteikta kā metāls) pēc masas ir 1% vai vairāk;

b) šādas skrotis nēsāt šaušanas izgājienā mitrājos vai šāda šaušanas izgājiena ietvaros. 

Piemērojot pirmo daļu:

a) līdz 100 m attālumā no mitrājiem nozīmē līdz 100 m atstatus no jebkura mitrāju ārējās robežas punkta;

b) šaušana mitrājos ir šaušana, atrodoties mitrājos vai līdz 100 m attālumā no mitrājiem;

c) ja tiek konstatēts, ka kāda persona šaušanas izgājienā vai šāda izgājiena ietvaros nēsā skrotis mitrājos vai līdz 100 m attālumā no mitrājiem, uzskata, ka attiecīgā šaušana ir šaušana mitrājos, ja vien attiecīgā persona nevar pierādīt, ka tā ir kāda cita veida šaušana.

Pirmajā daļā noteiktais ierobežojums dalībvalstī nav piemērojams, ja minētā dalībvalsts komisijai saskaņā ar 12. punktu paziņo, ka tā ir nodomājusi izmantot ar minēto punktu doto iespēju. 

12.

Ja vismaz 20% dalībvalsts teritorijas, neskaitot teritoriālos ūdeņus, ir mitrāji, attiecīgā dalībvalsts var 11. punkta pirmajā daļā noteiktā ierobežojuma vietā visā savā teritorijā no 2024. gada 16. februāra aizliegt:

a) laist tirgū skrotis, kurās svina koncentrācija (izteikta kā metāls) pēc masas ir 1% vai vairāk;

b) šādas skrotis izšaut;

c) šādas skrotis nēsāt šaušanas izgājienā vai šaušanas izgājiena ietvaros. 

13.

Piemērojot 11. un 12. punktu:

a) mitrāji ir palienes, zāļu un kūdras purvi vai ūdeņu platības – dabiskas vai mākslīgas, pastāvīgas vai pārplūstošas, kurās ir stāvošs vai tekošs ūdens, saldūdens, iesāļš vai sāļš ūdens, t. sk. jūras akvatorijas, kuru dziļums bēguma laikā nepārsniedz 6 metrus;

b) skrotis ir lodītes, ko izmanto vai paredzēts izmantot vienā bises lādiņā vai patronā;

c) bise ir gludstobra šaujamierocis, kas nav gaisa šautene;

d) šaušana ir jebkāda šaušana ar bisi;

e) nēsāšana ir nēsāšana sev līdzi vai nēsāšana vai transportēšana jebkādā citā veidā;

f) nosakot, vai persona, kam ir skrotis, nēsā skrotis šaušanas izgājiena ietvaros:

1) ņem vērā visus lietas apstākļus;

2) personai, kam ir skrotis, nav obligāti jābūt tai pašai personai, kas šauj.

Sagatavots ar Medību saimniecības attīstības fonda atbalstu

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, Twitter, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.