Vīriešu jaka puspatenta adījumā ar gaišākas krāsas joslu. Adot jāievēro, ka visas pāra rindas atdala no kreisās puses kreiliski.

Materiāli

  • Divu krāsu merino vilnas dzija
  • Adāmadatas nr. 3
  • Magnētiskās spiedpoga

Darba gaita

  • Jakai par pamatrakstu izvēlēts puspatenta adījums. Pirmajā kārtā ada vienu valdziņu labiski, otru – kreiliski. Otrajā rindā labisko valdziņu izada labiski, bet kreilisko noceļ ar apmetumu. Trešajā rindā labisko valdziņu saada kopā ar iepriekšējās kārtas apmetumu un ada vienu valdziņu kreiliski. Tā turpina veidot otrās un trešās kārtas rakstu.
  • Joslas raksts veidots no gaišākas dzijas, izmantojot krustotos valdziņus. Vienā raportā valdziņu skaits dalās ar četri, katrā ceturtajā rindā divus blakus esošos valdziņus savstarpēji krusto, veidojot šūnu rakstu (skat. zīm.).
Tehniskais raksts un apzīmējumi.
Raksts.
  • Jakas valnītī izmantots mazais sviķelis, kur viens valdziņš izadīts kreiliski, bet otrs – labiski. Ada atsevišķi pa daļām. Priekšpusei jau uzreiz ierēķina arī apdares malu, kuru ada paralēli visā priekšpuses garumā. Aiz valnīša turpina adīt jakas puspatenta daļu vajadzīgajā garumā un efektīgo krustoto valdziņu joslu. Jāņem vērā, ka puspatenta adījums ir ļoti elastīgs un padodas horizontālā virzienā. Toties krustoto valdziņu raksta josla, gluži pretēji, savelk adījumu, tāpēc ir krietni jāpieaudzē papildu valdziņi. Bet pēc joslas noadīšanas, lai turpinātu atkal puspatentu, jāsamazina valdziņu skaits. Ada nolaideno plecu.
Piedurkne.
  • Piedurknes ada pēc līdzīga principa, saskaņojot efektjoslas augstumu ar stāva daļu, tām jāsakrīt.
  • Pēc jakas detaļu noadīšanas tās sašuj un veido apkakles apdari. Uzlasa ap kakla izgriezumu valdziņus. Ada mazo sviķeli, kur veido atloku ar vienu kreilisko valdziņu rindu, adot atpakaļ, lai veidotos dubulta josla. Kad apkakle gatava, tās malu atšuj ar neredzamo dūrienu.
  • Pie priekšējās aizdares piešuj arī magnētiskās spiedpogas.