Skolas direktors turpmāk varēs pieņemt lēmumu noteikt vardarbīgiem skolēniem mācības atbilstoši individuālam plānam līdz vienam mēnesim, otrdien nolēma valdība.

Pieņemtie grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos nosaka trīs atšķirīgus izglītības ieguves nodrošināšanas veidus klātienē vardarbību veikušam skolēnam – citu telpu, citu laiku vai attālinātas mācības. Pieņemot lēmumu, skolas direktoram būs jāizvērtē konkrētā vardarbību veikušā skolēna interesēm piemērotākais izglītības ieguves nodrošināšanas veids un tā ilgums.

Līdz šim MK noteikumos atrunāta skolas direktora noteikta rīcība, ja nepilngadīgais skolēns izglītības iestādē vai tās organizētajos vai atbalstītajos pasākumos apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību. 

Piemēram, nodrošināt, lai vardarbību veikušais skolēns izglītības programmu apgūtu citā telpā pedagoga klātbūtnē ne ilgāk kā līdz attiecīgās dienas beigām. 

Ja skolēna uzvedībā nav uzlabojumu un vecāki nevēlas vai nesadarbojas ar skolu, tai jāinformē pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā deklarēta vardarbību veikušā skolēna dzīvesvieta. Tiklīdz pašvaldība saņēmusi šo informāciju, konkrētā gadījuma izskatīšana jāveic atbilstoši MK noteikumos par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā noteiktajai kārtībai.

Taču Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) vērtējumā izskatīšana ir ilgstoša, visbiežāk nemaina vardarbību veikušā skolēna uzvedību vai pārmaiņas ir īslaicīgas. Savukārt, rūpējoties par drošu vidi skolā, izglītības iestādes vadītājam katru dienu jāpieņem lēmums par mācībām citā telpā pedagoga klātbūtnē šim skolēnam. Nereti vardarbību veikušais izglītojamais pat nenonāk izglītības iestādes atbalsta personāla redzeslokā, norāda IZM, atsaucoties uz vairākiem publiski izskanējušiem vardarbības gadījumiem skolās.

Šādu lēmumu varēs pieņemt arī, ja sākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par maznozīmīga miesas bojājuma nodarīšanu, skolēns tiek turēts aizdomās par noziedzīgu nodarījumu, vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību. 

IZM uzsver, ka ar lēmuma pieņemšanu par atšķirīgu mācību nodrošināšanas veidu klātienē vardarbību veikušais skolēns nekādā veidā netiek atzīts par vainīgu minētā administratīvā pārkāpuma vai noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, 

proti, tiek ievērota Satversmē nostiprinātā nevainīguma prezumpcija.

Tāpat kā līdz šim skolas vadītāja pieņemtā lēmuma tiesiskuma, tostarp lietderības, pārbaudi pēc savas iniciatīvas, vardarbību veikušā skolēna vecāka vai valsts iestāžu pieprasījuma sākotnēji veiks skolas dibinātājs.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, Twitter, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.