Kur Latvijā atrodas pansionāti cilvēkiem ar dažādiem traucējumiem? Kādus pakalpojumus apmaksā valsts? Jautā Līga J.

Valsts iestādes – noteiktām iedzīvotāju kategorijām

Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības un invaliditātes politikas departamenta vecākā eksperte Dace Kampenusa skaidro, ka saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto atbildības sadalījumu starp valsti un pašvaldībām iedzīvotāju nodrošināšanā ar sociālajiem pakalpojumiem, to skaitā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, valsts pēdējos finansē:

  • pilngadīgām neredzīgām personām un personām ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem (ar I un II grupas invaliditāti), kurām funkcionālo traucējumu smaguma pakāpes un aprūpes līmeņa dēļ nepieciešams saņemt pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
  • bērniem ar smagiem un ļoti smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai bērniem ar smagiem un ļoti smagiem fiziskās attīstības traucējumiem, kā arī bērniem ar kombinētiem smagiem un ļoti smagiem garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem, kuriem funkcionālo traucējumu dēļ nav iespējams nodrošināt aprūpi ģimenē, pie aizbildņa vai audžuģimenē;
  • bērniem ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem, kuriem funkcionālo traucējumu smaguma pakāpes dēļ nav iespējams nodrošināt aprūpi ģimenē, pie aizbildņa vai audžuģimenē;
  • bāreņiem vecumā līdz 2 gadiem – uz laiku, līdz tiek sākta aprūpe pie aizbildņa vai audžuģimenē, bet kopumā ne ilgāk kā 6 mēnešus, šajā periodā neieskaitot bērna adopcijas procesu, ja tas uzsākts pirmo sešu mēnešu laikā kopš bērna ievietošanas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
  • bez vecāku gādības palikušiem bērniem vecumā līdz 2 gadiem – uz laiku, līdz bērns atgriežas ģimenē vai tiek sākta viņa aprūpe pie aizbildņa vai audžuģimenē, bet kopumā ne ilgāk kā sešus mēnešus, šajā periodā neieskaitot bērna adopcijas procesu, ja tas sākts pirmo sešu mēnešu laikā kopš bērna ievietošanas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Minētos pakalpojumus sniedz valsts sociālās aprūpes centri un institūcijas, ar kurām ir noslēgts līgums par valsts finansēto pakalpojumu sniegšanu.

Pašvaldības pakalpojums – bērniem un pensionāriem

Savukārt pašvaldības nodrošina iespēju saņemt personas vajadzībām atbilstīgus sociālos pakalpojumus tām personām, kuras pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarējušas savu dzīvesvietu, to skaitā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. 

Tiesības saņemt pašvaldību finansētus ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ir:

  • bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem no 2 līdz 18 gadu vecumam, ja nav iespējams nodrošināt viņu aprūpi un audzināšanu audžuģimenē vai pie aizbildņa;
  • bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ja nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu;
  • pensijas vecuma personām un personām ar funkcionāliem traucējumiem, ja nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu.
  • Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus minētajām personām sniedz pašvaldību dibinātas institūcijas, kā arī iepirkuma kārtībā piesaistītas institūcijas.

Atbilstīgāko vai dzīvesvietai tuvāko iestādi, kas sniedz šādus pakalpojumus, ieteicams meklēt datubāzē Labklājības ministrijas vietnē: www.lm.gov.lv, sadaļā Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs, vai arī par to interesēties pašvaldības sociālajā dienestā.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, Twitter, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.