Cik aptuveni izmaksā dzīvoklim izveidot jaunu inventarizācijas lietu? Kā norit šis process un cik ilgs aptuveni ir? Kādus dokumentus nepieciešams sagatavot? Jautā Sandis Dobeles novadā.

“Ņemot vērā jautājumā minēto formulējumu “izveidot jaunu inventarizācijas lietu”, noprotams, ka konkrētajā gadījumā telpu grupā (dzīvoklī) ir veiktas izmaiņas un nepieciešama telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar apsekošanu apvidū, lai iegūtu aktuālus datus par telpu grupu un to raksturojošiem rādītājiem telpu grupas uzmērīšanas dienā,” secina Valsts zemes dienestā (VZD).

Pieejams aptuvenu izmaksu kalkulators

VZD sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus nosaka VZD cenrādis jeb Ministru kabineta noteikumi nr. 787 Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība. Lai ērti noskaidrotu aptuveno samaksu par pasūtījumu, var izmantot šim mērķim izstrādātus kalkulatorus, kas pieejami VZD tīmekļa vietnē: www.vzd.gov.lv, sadaļā Pakalpojumi > Būvju un dzīvokļu īpašniekiem > Pakalpojumi telpu grupas (dzīvokļa) reģistrācijai un aktualizācijai > Būves, telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju vai aktualizāciju Kadastrā > Pakalpojuma pasūtīšana.

Šajā sadaļā var ne vien iepazīties ar informāciju, kā pieteikt šo VZD pakalpojumu, bet tajā atrodams gan Kalkulators ēkai, gan Kalkulators telpu grupai (dzīvoklim). Kalkulatorā jāievada pieprasītā informācija par uzmērāmo objektu. Jo precīzāka informācija tiek ievadīta, jo precīzāk tiek aprēķināta aptuvenā pakalpojuma izmaksa.

Ar kalkulatoru aprēķinātajai aptuvenajai samaksai par pasūtījumu izpildi ir tikai informatīva nozīme, un tā var atšķirties no galīgās atlīdzības.

Precīza samaksa par pakalpojumu tiek aprēķināta pēc faktiski paveiktā darba apjoma, kad ir pabeigti dzīvokļa kadastrālas uzmērīšanas darbi apvidū un dati reģistrēti vai aktualizēti Kadastrā.

Aktuālu dzīvokļa kadastrālās uzmērīšanas lietu VZD sagatavo, veicot kadastrālo uzmērīšanu un iegūtos datus reģistrējot vai aktualizējot Kadastrā. VZD tīmekļa mājaslapas minētajā sadaļā, izvēloties pozīciju Uzmērīšanas process, var iepazīties ar informāciju par kadastrālas uzmērīšanas procesa norisi.

Uzmērīšanas termiņi 

Būvju un telpu grupu kadastrālās uzmērīšanas pasūtījuma kopējais izpildes termiņš (iekļaujot uzmērīšanu un datu reģistrāciju/aktualizāciju) ir 25–32 darbdienas. Pakalpojuma izpildes laiks tiek skaitīts no tā izpildes uzsākšanas dienas, nerēķinot pakalpojuma izpildes apturēšanas periodu.

Saņemot klienta ierosinājumu, VZD izskata iesniegtos dokumentus un informē klientu par plānoto pakalpojuma izpildes uzsākšanas laiku. Līdz pakalpojuma izpildes sākšanai pakalpojuma izpilde tiek apturēta.

“Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, pieprasījums pēc būvju kadastrālās uzmērīšanas pakalpojuma ir daudzkārt palielinājies. Būtiskais pasūtījumu skaita pieaugums saistāms ar būvniecības jomas normatīvo aktu prasībām, atbilstoši kurām būves, kuru celtniecība sākta pirms 2014. gada 1. oktobra, bija jānodod ekspluatācijā līdz 2022. gada 1. oktobrim, jo tas var ietekmēt nekustamā īpašuma nodokļa apmēru. 2021. gadā un 2022. gada sākumā Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai noteikto prasību ievērošanas dēļ objektu apsekošana bija iespējama ierobežotā apjomā. Rezultātā stipri iekavējās būvju kadastrālās uzmērīšanas darbu izpilde objektiem, kurus nebija iespējams apsekot minētajā periodā. Šo objektu apsekošana tika atsākta pēc ierobežojumu atcelšanas. Situāciju ietekmēja arī speciālistu resursi – lai pakalpojumus izpildītu normatīvajos aktos noteiktajos termiņos atbilstīgi pieprasījumam, VZD būtu nepieciešams vairāk speciālistu,” skaidro VZD pārstāve Baiba Kantiņa.

Būvju kadastrālo uzmērīšanu VZD patlaban veicot atbilstīgi pakalpojumu pieprasīšanas secībai, ārpus rindas izpildot pakalpojumus prioritāro objektu (nacionālo interešu objektu, ar valsts aizsardzību un satiksmes infrastruktūru saistītu objektu, izglītības un sociālo pakalpojumu sniegšanai nozīmīgu objektu, kā arī objektu, kas saistīti ar Eiropas struktūrfondu finansējumu) kadastrālajai uzmērīšanai un iespēju robežās arī citos gadījumos, individuāli izvērtējot katrā iesniegumā norādītos apstākļus.

Nepieciešamie dokumenti

Lai saņemtu pakalpojumu, jāiesniedz iesniegums par kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanu un datu reģistrāciju vai aktualizāciju Kadastrā. Iesniegumam jāpievieno pasūtījuma izpildei nepieciešamie dokumenti:

  • ja telpu grupa nav reģistrēta zemesgrāmatā – kāds no likumā Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās noteiktajiem dokumentiem, kas apliecina būves vai telpu grupas tiesisko iegūšanu;
  • ja dzīvokļa īpašumā veikta pārbūve, kas skar kopīpašumā esošo daļu, jāiesniedz dzīvokļu īpašnieku kopības piekrišana pārbūvei;
  • pilnvara, ja ierosinātājs ir pilnvarotā persona.

Pārbūves gadījumā papildus jāiesniedz būvniecības dokumenti (būvprojekts, paskaidrojuma raksts, apliecinājuma karte utt.), ja tie ir ierosinātāja rīcībā. Ja pasūtījuma izpildei nepieciešamie dokumenti ir pieejami Būvniecības informācijas sistēmā, tie iesniegumam nav jāpievieno, bet iesniegumā jānorāda būvniecības lietas numurs.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, Twitter, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.