Kāds no žurnāla Medības lasītājiem vaicā: “Vai paša spēkiem drīkst pārveidot pusautomātiskā medību ieroča aptveri, lai samazinātu tās ietilpību līdz normatīvajos aktos paredzētajam? Nopērkamajiem ieročiem aptverē parasti var ievietot piecas patronas. Vai šajā ziņā ir kādi ierobežojumi, kādus materiālus drīkst izmantot un kādai jābūt ieliktņa konstrukcijai?”

Reklāma

Skaidro Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Licencēšanas un atļauju sistēmas biroja vecākais speciālists Andris Sudārs:

“Ņemot vērā 2019. gada 27. marta Ieroču aprites likuma 5. pantā paredzēto ieroču un munīcijas tehnisko klasifikāciju (tā ietverta likumā, pārņemot prasības no Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 17. maija direktīvas (ES) 2017/853, ar ko groza Padomes direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli, un šobrīd ir atšķirīga no iepriekšējā likuma redakcijas), tad attiecībā par šaujamieroču magazīnu ietilpību jautājums ir būtiskāks, proti, atkarībā no magazīnas ietilpības var mainīties šaujamieroča klasifikācija, piemēram, C kategorijas ierocis var tikt uzskatīts par B kategorijas ieroci vai B kategorijas – par A kategorijas ieroci, kura glabāšanai un izmantošanai personai iepriekš izsniegtā ieroča atļauja nebūs atbilstoša (ieroča kategorija tiek norādīta ieroča glabāšanas atļaujā un arī cita veida atļaujās). Līdz ar to persona var nonākt situācijā, kas uzskatāma par likumpārkāpumu. Lai nerastos pārpratumi, noteiktas ietilpības šaujamieroča magazīnai ir jābūt rūpnieciski ražotai. Pretējā gadījumā kontrolējošām institūcijām var rasties šaubas par to, vai magazīna (kas ir noņemama) ir pārveidojama uz lielāku ietilpību, izmantojot vienkāršus instrumentus (kā tas, piemēram, norādīts Ieroču aprites likuma 5. panta trešās daļas 6. punktā). Piemēram, ja magazīnā ir ievietots ierobežotājs, var rasties šaubas, ka tas ir viegli izņemams.

Normatīvie akti nenosaka tehniskās prasības un kārtību magazīnu pārveidošanai, taču Ieroču aprites likums paredz tādus aprites jēdzienus kā ieroču remonts, nosakot kārtību, ka šādai komercdarbībai nepieciešama licence. Ja tiek izmantota pārveidota šaujamieroča magazīna (samazinot ietilpību), jābūt nepārprotami konstatējamam, ka tā nav pārveidojama sākotnējā stāvoklī kā lielākas ietilpības magazīna.

Tātad visdrošāk, ja ieroča īpašnieks iegādājas rūpnieciski ražotu aptveri, kurā nevar ievietot vairāk patronu, nekā paredz normatīvie akti konkrētajā situācijā.

Šaubu gadījumā kontrolējošā institūcija no personas izņems ieroci, to sastāvdaļas un munīciju un uzsāks administratīvā pārkāpuma procesu. Tā ietvarā nodos ieroci un magazīnu ekspertam atzinuma sniegšanai.

Lasi oktobra žurnālā "Medības": 

  • Mārtiņš Dadeiks. Citiem skaidrot medību gudrības ir ļoti liela atbildība!
  • Justs Dzedons. Ko darīt un ko labāk nedarīt ar nomedīto briedi?
  • No kucēna par suni. Pusgads. Tuvojas pirmais pārejas vecums!
  • Zosis. Putns, kas nekad neatkāpjas
  • Kā medību mājas dīrūzi pārvērst atzītā mazjaudas kautuvē
  • Kā medījuma gaļa nokļūst pārtikas apritē
  • Šaušanas atbalsti. Kurš labāks?
  • Noskaidro, kāpēc šauj garām? Testējam stobra kameru Tactacam 6.0

Abonē žurnālu šeit

Žurnāla "Medības" oktobra numurs.