Ziemassvētku laiks ir maģisks, tādēļ tam veltīti daudzi ticējumi. Ir vērts tajos ielūkoties, jo kas zina, varbūt kāds arī piepildās!

  • Ja ziemu biezi sniegi, tad būs pa­tīkama, saulaina vasara.
  • Ja ziemu dziļš sniegs, tad nāka­mais gads būs auglīgs. 
  • Kādas ir 12 naktis pēc Ziemas­svētkiem, tādi esot nākamie 12 mēneši. 
  • Ziemassvētku vakarā visi mājas ļaudis iet dārzā un purina ābeles, lai nākamā gadā būtu daudz ābolu.
  • Pirmā Ziemassvētku rītā tiek pār­cilāti visi arāja darbarīki, lai lauku darbi veiktos un augļi ienāktos.
  • Ziemassvētkos daņču vakarā sa­danco un samin dārzu, lai tur kur­mji nenāktu.
  • Ja pirmā Ziemassvētku vakarā pie debesīm daudz zvaigžņu, tad nākamā vasarā būs daudz sēņu.
  • Ziemassvētkos vajaga deviņas reizes ēst, tad būs bagāts.

Avots: valoda.ailab.lv

Aptauja

Kas jums ir svarīgākais Ziemassvētku laikā?