Skursteņa iztīrīšana un pelnu izgrābšana no krāsns apakšas ir tikai daži no drošības pasākumiem, kas jāievēro ziemas aukstajos mēnešos.

Pie krāsns noliktie apavi un slapjie cimdi, spainī skali un vecās avīzes iekuram jānovieto drošā attālumā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ugunsdzēsības uzraudzības pārvaldes Ugunsdrošības normatīvu nodaļas vecākais inspektors Tomass Lausmā atgādina, kas vēl jāievēro, lai ugunsnelaime ietu garām jūsu mājoklim. 


Tomass Lausmā uzsver, ka visi mājas apkures sistēmas risinājumi ir droši, ja tos izbūvē atbilstīgi apkures ierīču būvniecības normatīvajiem aktiem, uztur iekārtas darba kārtībā un ekspluatē saskaņā ar ražotāja prasībām. Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā noteikta atbildība un pienākumi ugunsdrošības jomā, tajā skaitā ierīces darbības uzraudzīšana un apturēšana, bet Ugunsdrošības noteikumos regulētas darbības fiziskām un juridiskām personām, lai novērstu un sekmīgi dzēstu ugunsgrēkus, mazinot sekas neatkarīgi no īpašuma formas un atrašanās vietas.


Pieļautās kļūdas


Visbiežāk kļūdas pieļauj, ierīkojot apkures ierīci, – neievēro attālumu starp apkures iekārtas dūmvadu un degtspējīgām konstrukcijām, piemēram, pārsegumu. Nereti apkures ierīcei tuvumā novieto ugunsne­drošus priekšmetus. Retāk ugunsgrēks izceļas, aizdegoties mēbelēm, kas atrodas pārāk tuvu apkures ierīcēm un to virsmām, tāpēc jāievēro drošs attālums.


Pāris reižu gadā aizdegšanās gadījumi saistīti ar kurtuves izgrābto pelnu un ogļu izgāšanu pārāk tuvu mājas konstrukcijai. 


Attālums un apkope


Būtiski apkures ierīces tuvumā un uz tās nenovietot viegli uzliesmojošus vai ugunsnedrošus priekšmetus, tajā skaitā kurināmo materiālu. No kurtuves malām jābūt vismaz 50 cm, bet priekšpusē vismaz 120 cm lielai distancei. 

Attāluma ievērošana svarīga visās ēkās un telpās. Uz ugunsnedroša grīdas seguma kurtuves priekšā jānovieto aizsargplāksne, kas ir vismaz 15 cm platāka par apkures ierīci no katras malas un 30 cm no priekšpuses.


Svarīga ir apkures sistēmas regulāra apkope. Ierīces tehniskajam stāvoklim jāseko līdzi visu laiku. Cietā un šķidrā kurināmā apkures iekārtas un dūmvadi jāiztīra sezonas sākumā – līdz 1. novembrim. Ja mājās ir ilgdedzes cietā kurināmā krāsns, otrreiz tā jātīra laikposmā no 1. novembra līdz 1. martam. (Ja to veic trešā persona, jāsastāda akts. Akta saturs minēts MK noteikumu nr. 238 Ugunsdrošības noteikumi 72. punktā.) Reizi piecos gados jāveic apkures iekārtas un dūmvadu tehniskais novērtējums.


Sadegot cietajam kurināmajam, skurstenī nosēžas sodrēji un kvēpi, mazinot apkures ierīces efektivitāti. Tie var aizdegties, veidojot plaisas mūrētā dūmvadā, ļaujot karstajām dūmgāzēm piekļūt ugunsnedrošām sienu, griestu un jumta konstrukcijām, tā palielinot ugunsgrēka risku. 


Ķieģeļu skursteņa aizdegšanos sasaista ar nekvalitatīvu mūrēšanu – izmantota nepiemērota java vai ķieģeļi. Metāla dūmvadi nav izturīgi pret degšanu to iekšpusē, tāpēc tie ātri nolietojas. Reizē ar metāla koroziju tie zaudē izolējošās īpašības. Dzirksteļu izmešana no skursteņa raksturīga cietā kurināmā krāsnīm. Ja ēkas jumts veidots no niedrēm vai lubiņām, skurstenī jāievieto dzirksteļu ķērājs.


Malkas plītis periodiski jāatjauno. Ar laiku metāla cepeškrāsns karstumā sadrūp, tāpēc tā jānomaina. Gar plīts virsmas malām veidojas spraugas, caur kurām mājās iekļūst dūmgāzes. Pirms katras apkures sezonas sākuma jāpārbauda plīts detaļu kvalitāte, jānovērš defekti.


Pārkurinot jāpiegriež gaiss


Apkures sistēmā nedrīkst ievietot vairāk kurināmā par ražotāja norādīto lietošanas instrukcijā. Automatizētiem apkures katliem kurināmā padevi var regulēt. Ja krāsns pārkurināta, drošības mehānismi aptur kurināmā un gaisa padevi, samazinot spiedienu sistēmā. Neautomatizētām iekārtām pārkurināšanas gadījumā jāpārtrauc gaisa padeve, lai uguns nodziest. 


Ar laiku gar plīts virsmas malām veidojas spraugas, caur kurām mājās iekļūst dūmgāzes

Drošības pasākumi:


Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums


MK 2016 .gada 19. aprīļa noteikumi nr. 238 Ugunsdrošības noteikumi


Ierīkojot apkures iekārtu, jāievēro Latvijas būvnormatīvi: 


 • LBN 201-15 Būvju ugunsdrošība

 • LBN 231-15 Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija

 • LBN 241-15 Dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēma

 • LBN 243-15 Sašķidrinātās naftas gāzes iekšējo un ārējo gāzesvadu sistēma


Ar normatīviem var iepazīties vietnē: www.likumi.lv.


Speciālists atgādina


 • Aizliegts izmantot bojātu apkures ierīci un ja bojāts tās dūmvads.

 • Neatstāt iekurinātu krāsni bez uzraudzības, ja to nepieļauj krāsns ražotājs. 

 • Neiekurināt krāsni ar uzliesmojošiem šķidrumiem, kas nav tam paredzēti.

 • Neizmanot kurināmo materiālu, kas pārsniedz kurtuves izmērus.

 • Aizliegts izmantot dabīgās ventilācijas kanālus un mehāniskas ventilācijas sistēmas apkures iekārtu dūmvadu novadīšanai, kas ir ļoti bīstami daudzīvokļu māju iemītniekiem. Tajos nedrīkst atrasties elektrības kabeļi.

 • Aizliegts tīrīt dabīgās ventilācijas kanālus un mehāniskas ventilācijas sistēmas, tās izdedzinot.

 • Telpā, kurā atrodas šķidrā kurināmā apkures ierīce, nedrīkst uzglabāt ugunsnedrošus šķidrumus.


Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, Twitter, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.