Sunny 29.1 °C
O. 16.07
Estere, Hermīne, Liepa

DIASPORA

Es izjāju prūšu zemi. Projekts "Diaspora".

DIASPORA

Diasporas un Latvijas mediji sadarbībā un vienotībā
Sadarbības projekta "Diasporas un Latvijas mediji sadarbībā un vienotībā" atspoguļo diasporas problēmu, iespēju un interešu publicitāti Latvijā. Projekts paredz diasporas latviešu un Latvijas iedzīvotāju informēšanu par aktuāliem tematiem – Eiroparlamenta vēlēšanas, diasporas organizāciju ietekme, valsts aizsardzības dienests, reemigrācija, dezinformācija, veselības aprūpe un latviešu ieguldījums medicīnā, kultūra un latviskums, izglītība un sociālā aprūpe, u.c.
Mediju saturu projektā veido žurnālisti laikraksta "Latvijas Avīze" žurnālisti Māra Libeka, Juris Lorencs, laikrakstu "Laiks" un "Brīvā Latvija" galvenā redaktore Ligita Kovtuna un žurnāliste Sallija Benfelde.
Diasporas laikrakstu "Laiks" un "Brīvā Latvija" saturiskā ievirze ir ļoti līdzīga Latvijas lielākajam nacionālajam laikrakstam "Latvijas Avīze" – lasītājiem ir tuvas nacionālkonservatīvās vērtības, publikācijas par aktuālām tēmām, izklāstītas, pamatojoties uz profesionālās žurnālistikas pamatprincipiem un labskanīgā latviešu valodā. Sadarbībai ir daudzu gadu pieredze (apmaiņas raksti, kopīgi autori), un diasporas laikrakstiem vērtīga ir žurnālistu kvalifikācija pētnieciskās un konstruktīvās žurnālistikas jomā.

DIASPORA

Atbalsta

#SIF_MAF2024 #diaspora.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Latvijas Avīze". #SIF_MAF2024 #Diaspora