Pirms dažiem gadiem iegādājos zemesgabalu. Tas daļēji aizaudzis ar krūmājiem. Vai man vajag kādas atļaujas, lai to iztīrītu no krūmiem – izcirstu tos un zemi sastrādātu nolīdzināšanai? Vai šādā gadījumā ir nozīme krūmu sugai? Jautā Linards M.

Zemkopības ministrijas Meža departamenta speciālisti stāsta – lai izvairītos no iespējamiem riskiem, 

ieteicams par plānoto rīcību konsultēties vietējā pašvaldībā un tuvākajā mežniecībā. 

Ja zeme Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta kā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tad koki jācērt saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu nr. 309 Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža 3. punktu. Tas nozīmē, ka ciršanas atļauja (apliecinājums) no Valsts meža dienesta par šādām aizaugušām platībām nav jāsaņem. 

Ja platība ir ciema teritorijā, īpaši aizsargājamā teritorijā, ūdensobjektu aizsargjoslā, Baltijas jūras piekrastes teritorijā, ja ir lieli koki vecu mājvietu tuvumā, tad jāsaņem atļauja no vietējās pašvaldības, jo šo noteikumu ievērošanu uzrauga pašvaldība, Dabas aizsardzības pārvalde, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un Valsts vides dienests. 

Lauksaimniecības zemes īpašnieks ir tiesīgs izcirst krūmāju. Taču, ja krūmāju jau veido koki un tas atbilst meža definīcijai, tas pakļaujas Meža likumam, kuru uzrauga Valsts meža dienests. Koku ciršana mežā ir iespējama saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem nr. 935 Noteikumi par koku ciršanu mežā.

 Uzziņa

Meža likuma 3. panta otrā daļa noteic, ka mežs ir arī citas zemes lietošanas kategorijas zeme (ne tikai meža zeme) 0,5 ha un lielākā platībā, uz kuras ir izveidojusies mežaudze ar koku vidējo augstumu vismaz 5 metri un kur mežaudzes šķērslaukums ir vienāds ar vai lielāks par mežaudzes minimālo šķērslaukumu. 

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, Twitter, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.