Pēdējos gados par modes lietu kļuvusi laulību ceremonija brīvā dabā. Vai likums atļauj laulāties jebkur? Ja pāris deklarēts Rīgā, bet laulību vēlas noslēgt, piemēram, Ventspils novadā, kur jāvēršas – Rīgas vai Ventspils novada dzimtsarakstu nodaļā? Jautā 
Diāna Rīgā.

Reklāma

Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona vai garīdznieks


Tieslietu ministrijas (TM) Dzimtsarakstu departaments informē, ka laulības noslēgšanas kārtību Latvijas Republikā nosaka Civillikums,Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums, Ministru kabineta (MK) noteikumi nr. 761 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem un noteikumi nr. 906 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu.


Saskaņā ar Civillikumu laulā dzimtsarakstu nodaļas amatpersona vai evaņģēliskā luterāņu, Romas katoļu, pareizticīgo, vecticībnieku, metodistu, baptistu, Septītās dienas adventistu vai Mozus ticīgo (judaistu) konfesiju garīdznieki, ja ir ievēroti laulības noslēgšanas noteikumi. Ja laulājamie pieder pie kādas no uzskaitītajām konfesijām un vēlas salaulāties pie savas reliģijas garīdznieka, kuram ir attiecīgās konfesijas vadības atļauja, viņus laulā pēc attiecīgās konfesijas noteikumiem. 

Bet par neesošu atzīstama laulība, ja laulāšanu nav veikusi dzimtsarakstu nodaļas amatpersona vai garīdznieks.


Laulību reģistrē pārstāvniecībā, dzimtsarakstu nodaļā vai citā laulības noslēgšanai piemērotā vietā, kas atrodas attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas robežās, vai pie garīdznieka. 


TM Dzimtsarakstu departaments skaidro, ka šajās situācijās būtiski ievērot to, kuras pašvaldības administratīvajā teritorijā plānots noslēgt laulību, jo to reģistrēt varēs tikai attiecīgās pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas amatpersona.


Var arī atteikt


Saskaņā ar minēto normatīvais regulējums pieļauj laulības reģistrāciju ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām. Tomēr jāņem vērā, ka likumdevējs ir deleģējis tiesības dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai katras laulības reģistrācijas iespējas izvērtēt individuāli, sabalansējot personu vēlmes un konkrētās dzimtsarakstu nodaļas iespējas nodrošināt laulības reģistrāciju izvēlētajā vietā. 

Tātad, ja, izvērtējot dzimtsarakstu nodaļas iespējas, tiek konstatēts, ka konkrētajā datumā vai vietā laulību reģistrēt nevar, amatpersonai pastāv rīcības brīvība atteikt reģistrēt laulību izvēlētajā datumā vai vietā.


Līdz ar to TM aicina personas sazināties ar to dzimtsarakstu nodaļu, kuras teritorijā plānots noslēgt laulību, lai vienotos ar atbildīgo personu par laulības reģistrācijas laiku (dienu un stundu), kā arī noskaidrotu, vai laulību iespējams reģistrēt izvēlētajā vietā.


Dzimtsarakstu nodaļu kontaktinformācija pieejama TM mājaslapā: www.tm.gov.lv, sadaļā Par mums • Pakalpojumi • Pašvaldību dzimtsarakstu nodaļu interaktīvā karte.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, Twitter, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.