Esmu mirušā tēva vienīgā mantiniece. Kas notiek ar viņa pensijas 2. līmeņa uzkrājumu? Ja viņš neko nav atzīmējis, vai man ir iespējas saņemt šo uzkrājumu? Ja tā, vai varu to saņemt naudā vai tikai pārnesot uz savu pensijas 2. līmeņa uzkrājumu? Jautā Gunta J.

Reklāma

Zvērināta notāre Gita Rubīna skaidro – Valsts fondēto pensiju likums paredz, ka no 2020. gada 1. janvāra fondēto pensiju shēmas dalībniekam jeb pensiju 2. līmeņa dalībniekam ir tiesības izvēlēties, kā tiks izmantots viņa fondētās pensijas kapitāls jeb pensiju 2. līmeņa uzkrājums, ja viņš nomirst pirms vecuma pensijas pieprasīšanas (tajā skaitā priekšlaicīgi) dienas.

Iespējas mantot

Pensiju 2. līmeņa dalībnieki var izvēlēties uzkrāto pensijas kapitālu:

  • ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā,
  • pievienot uzkrāto pensijas kapitālu konkrētas paša izvēlētas un norādītas personas pensiju 2. līmeņa kapitālam,
  • nodot mantošanai Civillikumā noteiktajā kārtībā.

Tas nozīmē, ka konkrētajā gadījumā var mantot tēva pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu, ievērojot nosacījumus:

  • viņš bijis pensiju 2. līmeņa dalībnieks,
  • ir nomiris pirms vecuma pensijas pieprasīšanas,
  • ir izdarījis izvēli (iesniedzis iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā VSAA) savu pensijas 2. līmeņa uzkrājumu nodot mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā,
  • pensiju 2. līmenī uzkrātais kapitāls viņa nāves dienā sasniedz 35% no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra, kāds noteikts Valsts sociālo pabalstu likumā (no 2023. gada 1. jūlija – 43,75 eiro).

Mantojumā vai valsts pensiju speciālajā budžetā

Šo nosacījumu izpildes gadījumā tēva pensiju 2. līmenī uzkrātais kapitāls tiks iekļauts kopējā mantojamās mantas sastāvā, un to varēs mantot Civillikumā noteiktajā kārtībā.

Ja tēvs nav izdarījis izvēli vai pensiju 2. līmenī uzkrātais kapitāls viņa nāves dienā nesasniedz 35% no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra, viņa pensijas kapitālu ieskaitīs valsts pensiju speciālajā budžetā. Tas nozīmē, ka to nevarēs mantot vai pievienot citas personas pensiju 2. līmeņa kapitālam. Tāpat tēvam valsts piešķirto vecuma pensiju ieskaitīs valsts pensiju speciālajā budžetā, ja viņš, kaut arī bija izdarījis izvēli, taču nodzīvoja līdz pensijai un nomira pēc vecuma pensijas pieprasīšanas.

Savukārt, ja tēvs izdarījis izvēli pievienot savu uzkrāto pensijas kapitālu citas personas pensiju 2. līmeņa kapitālam, viņa norādītā persona šo uzkrāto kapitālu varēs izmantot, sasniedzot valstī noteikto pensijas vecumu un pieprasot valsts vecuma pensiju. Norādītajai personai jābūt pensiju 2. līmeņa dalībniecei. Pretējā gadījumā VSAA nebūs iespējas mirušā uzkrāto kapitālu pievienot norādītās personas pensiju 2. līmeņa kapitālam, un mirušā uzkrātais kapitāls tiks nodots mantošanai Civillikumā noteiktajā kārtībā.

Personas izvēle savu uzkrāto pensijas kapitālu pievienot citas personas pensiju 2. līmeņa kapitālam nav saistīta ar mantošanu Civillikuma izpratnē.

Pievienot 2. līmeņa kapitālam vai saņemt kontā

Ja tēva uzkrātais pensijas 2. līmeņa kapitāls būs mantojams, varēsiet to uzzināt pie zvērināta notāra, kārtojot mantojuma lietu, kā arī varēsiet izvēlēties, vai saņemt to kā pārskaitījumu bankas kontā vai pievienot savam pensiju 2. līmeņa kapitālam. Par izvēli notārs pēc mantojuma apliecības izsniegšanas elektroniski informēs VSAA.

Pēc tam kad zvērināts notārs izsniedz mantiniekam/-iem mantojuma apliecību un nosūta VSAA informāciju, VSAA aprēķinās pienākošos summu, kas veidojas šādi:

  • 80% no pensiju 2. līmeņa kapitāla, kas uzkrāts līdz 2019. gada 31. decembrim (pārējos 20% VSAA pārskaitīs valsts pensiju speciālajā budžetā un izmantos pensiju izmaksai esošiem pensionāriem),
  • 100% no pensiju 2. līmeņa kapitāla, kas uzkrāts pēc 2020. gada 1. janvāra.

Jāņem vērā – ja mirušai personai ir parāds, ko veido valsts budžetam neatmaksāta VSAA pakalpojuma/-u pārmaksa, VSAA šo parādu ieturēs. Ja mantinieks izvēlas saņemt uzkrājumu ar pārskaitījumu, no šīs summas tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Plašāka informācija par pensiju 2. līmeņa mantošanas iespējām pieejama interneta vietnē: www.vsaa.gov.lv

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, Twitter, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.