Manā īpašumā ir nolietojies koka šķūnītis. Vai tā vietā drīkstu būvēt tādu pašu šķūnīti? Vai jāievēro kādi nosacījumi? Šķūnītis kā būve ir oficiāli reģistrēts. Ja man jāveido kādi projekti un saskaņošanas, baidos, ka izmaksas būs lielākas nekā šķūnīša atjaunošana. Jautā Benita Jūrmalā.

Atjaunošana bez dokumentiem

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas pārstāve Elita Cepurīte norāda, ka saskaņā ar MK noteikumiem nr. 500 Vispārīgie būvnoteikumi šķūnītis ar apbūves laukumu līdz 60 m² klasificējams kā I grupas ēka.

Ja šķūnītim nav noteikts kultūras pieminekļa statuss un netiek mainīts (palielināts vai samazināts) esošais būvapjoms vai būves lietošanas veids, saskaņā ar MK noteikumu nr. 529 Ēku būvnoteikumi 7.3. punktu ir iespēja to atjaunot bez būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanas.

Ja šķūnītis atrodas uz zemes vienības robežas vai tiešā tās tuvumā, par atjaunošanas darbu procesu vēlams vienoties ar kaimiņu zemes vienības īpašnieku. 

Pašvaldība arī iesaka pirms atjaunošanas darbiem precīzi uzmērīt būvapjomu un veikt fotofiksāciju, lai domstarpību gadījumā varētu apliecināt, ka atjaunotais šķūnītis ir identisks vecajam.

Ja šķūnītis atrodas uz zemes vienības robežas vai tiešā tās tuvumā, par atjaunošanas darbu procesu vēlams vienoties ar kaimiņu zemes vienības īpašnieku.

Ja veco nojauc un būvē jaunu

Veco šķūnīti nojaukt gan drīkst uz būvniecības dokumentācijas pamata. Attiecīgi pirms darbu sākšanas būvniecības informācijas sistēmā (bis.gov.lv) iesniedz paziņojumu par būvniecību. Tam pievieno situācijas plānu atbilstīgā vizuāli uztveramā mērogā, kurā norādīta nojaucamā ēka vai ēkas novietojums zemesgabalā un tā ārējie izmēri un kuru var izstrādāt pats būvniecības ierosinātājs, kā arī citu personu saskaņojumus, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tādi nepieciešami.

Lai realizētu jaunas būvniecības ieceri (jauna šķūnīša būvniecību), jāiesniedz bis.gov.lv akceptēšanai paskaidrojuma raksts ar nepieciešamajiem pielikumiem un sakaņojumiem atbilstīgi Ēku būvnoteikumu 23. punktam. 

Pašvaldība vērš uzmanību – lemjot par būves novietni un noformējot ieceres grafiskos pielikumus, jāņem vērā arī Civillikuma, Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 Būvju ugunsdrošība prasības, kā arī Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (noteikumi pieejami tīmekļvietnē www.jurmala.lv, sadaļā Pašvaldība → Būvniecība). 

Spēkā esošais būvniecības regulējums pieļauj šādas ieceres būvniecības dokumentācijas sagatavošanu pašam īpašniekam. Tomēr, lai kvalificēti noformētu ieceres dokumentāciju, ieteicams vērsties pie sertificēta arhitekta, kurš noformēs šo dokumentāciju atbilstīgi spēkā esošajam būvniecības regulējumam.

Zini!

Būves atjaunošana ir būvdarbi, kuru rezultātā tiek nomainīti nolietojušies būves nesošie elementi vai konstrukcijas vai veikti funkcionāli vai tehniski uzlabojumi, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju.

Uzziņa

Plašākai informācijai un konsultācijām par plānotiem būvdarbiem Jūrmalā var sazināties ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes arhitektūras nodaļas speciālistiem. Tālrunis: 67752380, 67751342, 67754850Foto: Shutterstock

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, Twitter, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.