Manam tēvam pieder zeme un māja. Māte ir mirusi, un viņš dzīvo kopā ar kādu gados jaunu sievieti. Attiecības ar tēvu nav tās labākās, taču man būtu ļoti skumji, ja dzimtas īpašums, kur aizvadīju savu bērnību, nonāktu sveša cilvēka rokās. Vai no kādas datubāzes varu iegūt informāciju, vai tēvs šo īpašumu nav testamentā novēlējis vai varbūt jau uzdāvinājis savai mīļākajai. Jautā Santa O. Konsultējusi zvērināta notāre Daina Andersone

“Jūsu tēvam ir tiesības brīvi rīkoties ar savu īpašumu, un vispareizāk būtu visus interesējošos jautājumus par nekustamo īpašumu izrunāt tieši ar tēvu. Ja tas nav iespējams, jums ir tiesības ieskatīties zemesgrāmatā, pieprasīt un saņemt nodalījuma norakstu par jebkurai personai piederošu nekustamo īpašumu, ja zināms tā nosaukums vai kadastra numurs,” iesaka zvērināta notāre Daina Andersone.

Lai pieprasītu izziņu vietnē www.zemesgramata.lv, jāautentificējas, ievadot nepieciešamos datus un veicot samaksu par pakalpojumu. 

Nodalījuma norakstu ir tiesības pieprasīt, arī iesniedzot iesniegumu jebkurā Zemesgrāmatu nodaļā. 

Pēc samaksas par pakalpojumu tiks izsniegts nekustamā īpašuma nodalījuma noraksts. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personu datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti katrs informācijas pieprasījums no datubāzes tiek reģistrēts.

“Informāciju no testamentu reģistra tēva dzīves laikā jums iegūt nav tiesību,” piebilst notāre.

Ielāgo!

Informāciju par testamentu reģistrā iekļautajām ziņām mantojuma atstājēja dzīves laikā drīkst saņemt tikai pats mantojuma atstājējs un Latvijas Zvērinātu notāru padome.