Darbā izmantoju savus darbarīkus, jo ar tiem vieglāk un parocīgāk strādāt. Viens no elektroinstrumentiem ir ļoti dārgs. Prasīju priekšniekam, vai man samaksās par tā nolietojumu. Saņēmu atbildi, ka ne. Vai tomēr ir kāds risinājums šādā situācijā? Jautā Pēteris Valmierā.

Darba devējam ir pienākums nodrošināt darbinieku ar piemērotiem darbarīkiem, iekārtām un nodrošināt tādus darba apstākļus, lai darbinieks varētu pienācīgi izpildīt savus darba pienākumus.

Darba devējs nav tiesīgs pieprasīt, lai darbinieks darbu veiktu ar saviem personiskajiem darbarīkiem. Tomēr dažkārt darbinieks pats pēc savas iniciatīvas tos izmanto, jo ar tiem pierasts strādāt un darbs veicas raitāk.

Darba likuma 76. pants paredz, ka darba devējam ir pienākums atlīdzināt tos darbinieka izdevumus, kuri radušies saistībā ar darbiniekam piederoša darba aprīkojuma, kas atbilstīgi darba līgumam tiek izmantots darba vajadzībām, nolietošanos (amortizāciju).

Tātad darba līgumā jābūt iekļautam regulējumam par darbiniekam piederošu darbarīku (instrumentu) izmantošanu darba vajadzībām. 

Tikai tad darba devējam būs pienākums atlīdzināt nolietošanās izdevumus. 

Ja darba līgums jau noslēgts, tas jāgroza, iekļaujot nosacījumus par noteiktu darbinieka personisko darbarīku izmantošanu darba vajadzībām. Protams, šādu nosacījumu iekļaušana darba līgumā var būt tikai pēc abu pušu – darba devēja un darbinieka – savstarpējas vienošanās. 

Nosacījumus vajadzētu formulēt ļoti pārdomāti un precīzi, lai vēlāk nerodas pārpratumi. 

Piemēram, darbinieks instrumentu izmantos ne tikai darbā, bet arī savām vajadzībām mājās, cik liela summa tādā gadījumā par nolietojumu jāsedz darba devējam. 

Varbūt instruments tiks izmantots tikai noteiktu laiku, līdz darba devējs tādu iegādāsies pats. Iespējams, darba devējs nepiekritīs vai pat aizliegs izmantot darbinieka personiskos darbarīkus. Darba devējam ir jāatbild par darba drošību darba vietā, arī par to, lai aprīkojums būtu darba kārtībā un nebūtu bojāts, kas var izraisīt nelaimes gadījumu darbā. 

Darba devējs nevar garantēt drošu darbu ar aprīkojumu, kas nav viņa atbildībā. Ja nav iespējams darba līgumā panākt šādu abpusēju vienošanos, darbiniekam jāstrādā ar darba devēja nodrošinātajiem darbarīkiem.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, Twitter, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.