Tā kā ļoti nelabvēlīgie laikapstākļi 2023. gadā un ekonomiskā situācija pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā negatīvi ietekmēja lauksaimnieku ieņēmumus un dzīvotspēju, Eiropas Komisija (EK) apstiprināja regulu un nolēma pieļaut atkāpi viena laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījuma piemērošanā, lai atvieglotu lauksaimniekiem darbu grūtajos apstākļos.


Pamatprasība paredz, ka lauksaimniekam vismaz 4% no savas aramzemes ir jāatvēl ar ražošanu nesaistītām platībām, papuvēm vai ainavu elementiem, tostarp koku un krūmu puduriem, laukmalēm, dīķiem, grāvjiem. 

Ņemot vērā iepriekš minēto apstākļu negatīvo ietekmi, EK apstiprinātā regula 

atļauj 2024. gadā 4% prasības izpildei deklarēt arī starpkultūru un slāpekli piesaistošo kultūraugu (tauriņziežu un pākšaugu) platības. 

Taču šajās platībās nedrīkstēs lietot augu aizsardzības līdzekļus un par šīm platībām 2024. gadā nevarēs saņemt ekoshēmas atbalstu par ekoloģiski nozīmīgu platību.


Lai EK dotā atļauja tiktu piemērota Latvijā, vēl ir jāapstiprina grozījumi MK noteikumos nr. 198 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem".