Četrrindu elevatortipa GL 420 un GL 430, kā arī siksnu tipa GB 430 kartupeļu stādāmmašīnas, ko ražo Vācijas ģimenes uzņēmums "Grimme" tikušas pie atjauninājumiem.

Elevatortipa GL 420 un GL 430 stādāmmašīnu modeļi aprīkoti ar atsevišķu rindu atslēgšanas funkciju un iespēju automātiski pārslēgt sekcijas Section Control. Funkcija ir ekonomiska alternatīva atsevišķu rindu hidrauliskajam pievadam.

Četrus stādāmaparātus darbina hidromotors. Stādāmaparātu ieslēgšana un izslēgšana notiek ērti un ātri ar vadības pulti. Opcionāli iespējama pilnībā automātiska, GPS sistēmā bāzēta stādāmaparātu atslēgšana ar Section Control.

Lai novērstu augsnes eroziju, četrrindu siksnu tipa stādāmmašīna GB 430 var tikt opcionāli aprīkota ar patentam pieteikto bedrīšu veidotājiekārtu TerraProtect PRO. 

Sistēma sastāv no irdināmās tapas ar akmeņu aizsardzību – pa vienai uz katru rindu – un sekojošās bedrīšu veidotājiekārtas, kas tiek izmantota stādāmajām mašīnām vai frēzēm.

Irdināmtapas uzirdina augsni, palielinot tās spēju uzņemt mitrumu.

TerraProtect PRO nodrošina komfortablu mašīnas vadību tieši no kabīnes. Maksimālā augsnes pasargāšana no erozijas tiek sasniegta ar vienādu attālumu starp bedrītēm, tādējādi veicinot vienmērīgu mitruma sadalījumu visā lauka virskārtā. Šāds efekts iespējams, pateicoties vadības sistēmai, kas automātiski adaptējas kustības ātrumam. 

Lai palielinātu ekspluatācijas ērtības,TerraProtect PRO piedāvā komfortablu atsevišķu rindu atslēgšanas un integrētu tehnoloģiskās sliedes pārslēgšanas funkciju.

"Agro Tops" novembra numurā lasi:

  • Kas aizstāv Latvijas zemnieku intereses Briselē?
  • Ā. Žentiņš: Veterinārārsts nedrīkst būt algots fermas darbinieks
  • Kāpēc samazinās lopbarības kultūru sēklaudzēšana?
  • Latvijā pirmoreiz noticis pasaules čempionāts aršanā
  • Kādas lauksaimniecības tehnoloģiju inovācijas atzītas par labākajām
  • Lielāko aitaudzētāju TOP 50
  • Latvijas komercdārzi - kur esam, kurp ejam?

Žurnālu abonē šeit.

"Agro Tops". 2023. gada novembra numurs.