Clear 15 °C
P. 22.09
Maigurs, Mārica, Māris

HIQLIT-AGENCY

Testa bilde - Projekts - HiQLit-Agency

HiQLit-Agency

Iepazīsti ārzemju autoru grāmatas latviešu valodā!
"Augstvērtīgi literārie tulkojumi latviešu valodā: Indivīda pašnoteikšanās veicināšana iekļaujošai sabiedrībai" ir izdevniecības "Latvijas Mediji" projekts, kura mērķis ir bagātināt latviešu valodā tulkoto un izdoto Eiropas autoru literāro darbu klāstu, nodrošināt to apriti un pieejamību latviešu valodā.

Projekta tulkotāju, redaktoru, mākslinieku un citu radošā sektora profesionāļu uzmanības centrā ir piecas īpaši atlasītas grāmatas - P. Jaravāna "Paliek tikai ciedri", Dž. Macariola "Mans brālis ķer dinozaurus", J. Pavičiča "Sarkanais ūdens", B. Adamašvili "Šajā romānā visi mirst", O. Tokarčukas "Stum savu arklu pār mirušo kauliem".

Projekts paredz ne tikai piecu izcilu autoru darbu izdošanu, bet parūpējas arī par ilgstošas sadarbības dibināšanu ar radošo industriju profesionāļiem Eiropā - autoriem, grāmatu tiesību turētājiem, tulkotājiem, māksliniekiem un projektu vadītājiem. Vienlaikus projekts ļauj uzlabot arī izdevniecības "Latvijas Mediji" profesionālo sniegumu, attīstot radošās, tehniskā un projektu vadības prasmes, starptautiskās sadarbības pieredzi, kā palīdz arī rast inovatīvus jaunu lasītāju piesaistes veidus.

Dažāda vecuma lasītāju iesaiste savukārt nodrošina to, ka par grāmatās paustajām vērtībām – vienlīdzību, toleranci, sociālo un kultūras dažādību, sociālo iekļaušanu, dzimumu līdztiesību, sabiedrības lomu indivīda pašnoteikšanās procesos u.c. sociāli samilzušām tēmām - tiek domāts un runāts. Projekts ir radīts lai uzlabotu kultūras patēriņu dažādos veidos un formās – ar grāmatu klubiem, podkāstiem, vizuāliajem materiāliem, ekspertu intervijām video un audio ierakstu formās, klātienes pasākumiem un sociālajiem medijiem. Projekts mērķēts uz jauniešu un pieaugušo lasītāju grupām, kā arī radošo industriju profesionāļiem.

Projekts tiek realizēts ar "Radošās Eiropas" programmas, Latvijas Republikas Kultūras Ministrijas un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu laika posmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim.

Grāmatas

Saistītie raksti

Seko mums

Testa bilde  - Sociālie mēdiji - FacebookTesta bilde  - Sociālie mēdiji - InstagramTesta bilde  - Sociālie mēdiji - Linkedin
Eiropas Savienības finansēts projekts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.
Eiropas Savienības finansēts projekts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.