Austrijas uzņēmuma pieveļošais veltnis 'Conoroll'sastāv no 540 mm diametra gre­dzeniem; uz katra no tiem ar pamīšus slīpumu pa kreisi un pa labi četros segmentos atsevišķi pieskrūvētas koniskas formas.

Tas ļauj izveidot vagu ar pakā­penisku padziļinājumu, uz kura rēķina lietusūdens iesūcas seg­mentos, nevis izplūst patvaļīgi. Attālums starp veltņa gre­dzeniem ir 15 cm. Starp tiem uz atsperotām plāksnēm izvietoti tīrītāji, kas papildus uzirdi­na augsni un attīra veltni. Taču ļoti vieglās augsnēs segmentko­nusa veltņa lietderīgā slodze bija ierobežota. 

Tagad jaunais segmentko­nusa veltnis Conoroll pieejams arī tandēmizpildījumā un pare­dzēts kultivatoriem un īsajām disku ecēšām. 

Tas sastāv no diviem veltņiem. Uz 560 mm diametra gredzeniem ar pamī­šus slīpumu pa kreisi un pa labi arī šim veltnim četros segmen­tos    atsevišķi pieskrūvētas koniskas formas. Attālums starp gredzeniem ir 15 cm. 

Veltņa slīpuma leņķi var indivi­duāli regulēt atkarībā no darba dziļumau un ekspluatācijas ap­stākļiem, kas garantē nevaino­jamu darbu arī akmeņainos lau­kos un rugainēs. 

"Agro Tops" janvāra numurā lasi:

* I. GULBE: AR VIETĒJO TIRGU ŠODIEN JĀSAPROT VISA BALTIJA
* VETERINĀRĀS ZĀLES TURPMĀK BŪS JĀUZSKAITA
* JAUNĀ PIENA PĀRRAUDZĪBAS SISTĒMA UN CITI LDC JAUNUMI
* BALTIJĀ SELEKCIONĒTO KVIEŠU ŠĶIRŅU SALĪDZINĀJUMS
* VASARĀJU GRAUDAUGU UN KARTUPEĻU SĒKLU SEZONAS PIEDĀVĀJUMS
* LIELĀKO SĒTO ZĀLĀJU AUDZĒTĀJU TOP 50
* GOVJU SAIMNIECISKO SLIMĪBU IZSKAUŠANAS PROGRAMMA
* LIELĀKIE PIENA GOVJU GANĀMPULKI 2023
* AIZVADĪTĀS DĀRZU SEZONAS ATZIŅAS
* VAI AUDZĒSIM KOLONNVEIDA ĀBELES?

Žurnālu abonē šeit.

"Agro Tops" janvāris.