Zemkopības ministrijas (ZM) valsts sekretārs Raivis Kronbergs šodien Luksemburgā piedalīsies Eiropas Savienības (ES) Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē, kurā diskutēs par nozīmīgiem jautājumiem lauksaimniecības nākotnei un zvejas iespējām 2025. gadā, informē ZM pārstāvji.

Reklāma

Ministrijas pārstāvji norāda, ka sēdē paredzēts vienoties par svarīgākajām nostādnēm ES lauksaimniecības nozares darbībai nākamajā ES plānošanas periodā 2028. -2034. gadā. Tomēr daudzos jautājumos dalībvalstu starpā joprojām nav vienprātības. Priekšlikumu projektā iekļautas visaptverošas nostādnes par ES lauksaimniecības nozares virzību nākotnē, bet dalībvalstis nav vienisprātis par vairākiem jautājumiem, tostarp par tiešo maksājumu izlīdzināšanu.

Latvijai būtiskākais jautājums ir tiešo maksājumu izlīdzināšana, kas beidzot izlīdzinātu atšķirības dalībvalstu lauksaimnieku starpā un nostādītu tos vienlīdzīgos konkurences apstākļos. 

Latvijas pozīcijai nepiekrīt vairākas ES dalībvalstis, kuras saņem tiešos maksājumus krietni virs vidējā ES līmeņa.

Padomes sanāksmē skatīs arī jautājumus par ilgtspējīgu zveju ES ūdeņos 2025. gadā. ZM pārstāvji atzīmē, ka Eiropas Komisija (EK) publicējusi ikgadējo paziņojumu par situāciju ES zivsaimniecības nozarē un ievirzēm zvejas iespēju sadalījumā 2025. gadam. Paziņojumā iekļauta informācija par zvejas krājumu pašreizējo stāvokli, paužot satraukumu par nelabvēlīgu vides situāciju Baltijas jūrā, kas apdraud zivju krājumus, jo nav novērojama nozīmīga krājumu atjaunošanās.

Latvija piekrīt, ka Baltijas jūrā ir slikts vides stāvoklis un zivju krājumi samazinās, tāpēc vērš uzmanību uz papildu draudiem - Krievijas turpināto mērķzveju, kas neatbilst zinātnieku sniegtajām rekomendācijām. Latvija aicina EK izvērtēt šo apstākli un neattiecināt visu atbildību par zivju krājumu sarukumu uz ES zvejniekiem, kas jau ilgi ievēro zinātnieku ieteikto nozvejas apjomu un citus aizsardzības pasākumus.