Sunny 29.1 °C
O. 16.07
Estere, Hermīne, Liepa

HIQLIT-ANXIETYRELIEF

Grāmatu projekts.

HiQLit-AnxietyRelief

Augstvērtīgi literārie tulkojumi latviešu valodā: literatūra trauksmes mazināšanai
Projekts "Augstvērtīgi literārie tulkojumi latviešu valodā: literatūra trauksmes mazināšanai" (HiQLit-AnxietyRelief) ir jau otrais Eiropas Komisijas atzinīgi novērtētais un līdzfinansētais izdevniecības "Latvijas Mediji" projekts. Tā mērķis ir bagātināt latviešu valodā tulkoto un izdoto Eiropas autoru literāro darbu klāstu, nodrošināt to apriti un pieejamību latviešu valodā. Šoreiz projekts paredz lielāku uzsvaru uz bērnu literatūru, bet ne tikai.
Tas paredz piecu īpaši atlasītu grāmatu tulkošanu, izdošanu un reklamēšanu, atbalstot radošā sektora profesionāļus Latvijā un citviet Eiropā. Projekta laikā paredzēts izdot sekojošas grāmatas: J.Gregori "Kas notika?" (tulkots no katalāņu valodas), M.Pasiņska "Balonu iela" (no poļu valodas), E. de Vlīgeras "Es nekad neko nelaimēju" (no nīderlandiešu valodas), L.Villandsenas "Kvantu lēciens" (no dāņu valodas) un O.Zabužko "Aizmirsto noslēpumu muzejs" (no ukraiņu valodas).
Lai gan grāmatu primārie mērķa lasītāji pārstāv ļoti dažādas vecuma grupas – gan bērnus, gan jauniešus, gan pieaugušos, tām ir vienota tematika – trauksme un cīņa ar to. Grāmatu varoņi pārvar grūtības, kas saistās gan ar diskrimināciju skolā un darba vietā, gan problemātisku attiecību veidošanu ar dažādu paaudžu cilvēkiem, gan nenoteiktību dažādās dzīves jomās, gan pašas trauksmes pārvarēšanu kā cīņu ar mentālās veselības traucējumiem. Izraudzītās grāmatas palīdz lasītājiem izprast savas izjūtas un tikt galā ar trauksmi, ko noteiktās situācijās un vecuma posmos izjūt ikviens.
Projekts paredz ne tikai piecu izcilu autoru darbu izdošanu, bet parūpējas arī par ilgstošas sadarbības dibināšanu ar radošo industriju profesionāļiem Eiropā - autoriem, grāmatu tiesību turētājiem, tulkotājiem, māksliniekiem un projektu vadītājiem. Vienlaikus projekts ļauj uzlabot arī izdevniecības "Latvijas Mediji” profesionālo sniegumu, attīstot radošās, tehniskā un projektu vadības prasmes, starptautiskās sadarbības pieredzi, kā palīdz arī rast inovatīvus jaunu lasītāju piesaiste

Grāmatas

Saistītie raksti

Reklāma
Reklāma
Reklāma

Seko mums

Testa bilde  - Sociālie mediji - FacebookTesta bilde  - Sociālie mediji - InstagramTesta bilde  - Sociālie mediji - Linkedin
Eiropas Savienības finansēts projekts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.
Eiropas Savienības finansēts projekts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.