Kāds nodoklis jāmaksā, ja pārdotu kokmateriālus, bet kāds – ja pārdotu augošu cirsmu? Vai darījums jādeklarē, un kā to izdarīt pareizi? Jautā Ivars J.

Ienākuma nodoklis

Valsts ieņēmumu dienestā skaidro – fiziskai personai, kurai meža apsaimniekošana nav saimnieciskās darbības veids, ienākums no sava augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), piemērojot 10% likmi, pirms nodokļa aprēķināšanas no izmaksājamās summas atskaitot: no sava augoša meža atsavināšanas izciršanai ar meža atjaunošanu saistītos izdevumus 25% apmērā no izmaksājamās summas, bet no kokmateriālu pārdošanas ienākuma – ar kokmateriālu sagatavošanu un pārdošanu saistītos izdevumus, piemērojot izdevumu normu 50% apmērā no izmaksājamās summas.

Ja fiziskai personai ienākumu no sava meža cirsmas atsavināšanas izmaksā komersanti, individuālie uzņēmumi (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecības), kooperatīvās sabiedrības, nerezidentu pastāvīgās pārstāvniecības, iestādes, organizācijas, biedrības, nodibinājumi un fiziskās personas, kuras reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicējas, pienākums ieturēt IIN un iemaksāt to vienotajā nodokļu kontā ir ienākuma izmaksātājam.

Savukārt, ja kokmateriālus vai augošu mežu pārdod citai fiziskai personai, kas nav reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja, IIN no gūtajiem ienākumiem 10% apmērā jāaprēķina un jāiemaksā budžetā ienākuma saņēmējam, iesniedzot VID gada ienākumu deklarācijas D11 pielikumu un D veidlapu, kur norāda gūtos ienākumus, piemērojamo izdevumu normu 25% vai 50% apmērā. 

Deklarāciju iesniedz VID ienākumu gūšanas gadam sekojošajā gadā – no 1. marta līdz 1. jūnijam, bet, ja gada ienākumi pārsniedz 78 100 eiro, no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam.

Pievienotās vērtības nodoklis

Neskarot citu nodokļu aprēķināšanu, pastāv iespējamība, ka par darījumu personai rodas pienākums reģistrēties VID pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistrā vai veikt PVN nomaksu. 

Tas atkarīgs no tā, vai darījums atbilst kādai no šīm saimnieciskās darbības (Pievienotās vērtības nodokļa likuma izpratnē) pazīmēm:

  • ja vismaz 2 reizes jebkuru 12 mēnešu laikā ir pārdoti kokmateriāli vai ciršanas tiesības (vai citi ar PVN apliekami darījumi), pārsniedzot kopējo ar PVN apliekamo darījumu vērtību 40 000 eiro;
  • vienu reizi ir piegādāti kokmateriāli, kuri iegūti, izstrādājot personas mežu vai gatavojot kokmateriālus u.c.;
  • viena līguma ietvaros pārdoti kokmateriāli vai ciršanas tiesības no vairākiem īpašumiem vai veiktas kokmateriālu piegādes no viena īpašuma.

Tātad darījums, kā šajā gadījumā – kokmateriālu vai augošu cirsmu (ciršanas tiesību) piegāde, būs ar PVN apliekams, ja tas tiks veikts saimnieciskās darbības ietvaros un pārsniegs 40 000 eiro. 

Ja persona veic šādu darījumu, nereģistrējoties VID PVN reģistrā, tā aprēķina PVN no summas, kas pārsniedz 40 000 eiro, un iemaksā valsts budžetā, pirms tam iesniedzot nodokļa deklarāciju Paziņojums par pievienotās vērtības nodokļa samaksu

Ja pēc darījuma, kas pārsniedza 40 000 eiro, turpmākajos 12 mēnešos plānoti arī citi ar PVN apliekami darījumi, ir jāreģistrējas VID PVN maksātāju reģistrā. Ja pirms šāda darījuma reģistrējas VID PVN maksātāju reģistrā, par darījumu jāizraksta PVN rēķins un darījums jādeklarē PVN deklarācijā.

Tiesības nereģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā un nemaksāt PVN ir, ja ar PVN apliekamo darījumu kopējā vērtība iepriekšējos 12 mēnešos nav pārsniegusi 40 000 eiro vai veikts tikai viens darījums 12 mēnešu laikā virs 40 000 eiro, neizpildoties saimnieciskās darbības pazīmēm PVN normu izpratnē.

Vienlaikus VID aicina ikvienu, kam ir neskaidrības par PVN piemērošanu kokmateriālu vai ciršanas tiesību piegādēm, lai saņemtu konsultāciju par savu – konkrēto situāciju, vērsties VID savlaikus, proti, pirms darījumu veikšanas.

Uzziņa

VID mājaslapā: www.vid.gov.lv pieejama paskaidrojoša informācija, ar kuru nepieciešamības gadījumā var iepazīties:

  • metodiskais materiāls Par nodokļu piemērošanu fizisko personu veiktajiem darījumiem ar kokmateriāliem (sadaļā Nodokļi > Pievienotās vērtības nodoklis > Informatīvie un metodiskie materiāli);
  • videoseminārs Kā piemērot PVN, pārdodot meža ciršanas tiesības vai kokmateriālus (sadaļā Aktualitātes > VID semināru materiāli > Semināri un prezentācijas par aktualitātēm 2023. gadā).

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, Twitter, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.