Centrālā statistikas pārvalde (CSP) uzsākusi 2023. gada lauku saimniecību integrētās statistikas apsekojuma datu vākšanu, kur piedalīsies 22 000 nejaušas gadījuma izlases veidā atlasītu lauku saimniecību, kas saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no CSP, tā preses pasākumā pauda CSP pārstāvji.

Izlasē iekļautas ekonomiski aktīvas lauku saimniecības, 

kurās apsaimnieko vairāk nekā vienu hektāru lauksaimniecības zemes un to standarta izlaide ir lielāka par 70 eiro.

Datu vākšana tiešsaistē "e.csp.gov.lv" un telefonintervijās notiks no 18. septembra līdz 5. decembrim. 

Savukārt no 6. decembra līdz 15. janvārim tiks veiktas telefonintervijas un vizītes klātienē, ja respondents vēl nebūs sniedzis datus.

CSP pārstāvji norādīja, ka aptaujas aizpildīšana tiešsaistē prasīs 30 līdz 40 minūtes, bet laiku ietekmēs tas, cik daudz datu par respondentu būs iepriekš pieejami datu bāzēs. 

Lauksaimniekiem būs jāsniedz tikai tie dati, kas nav pieejami Lauku atbalsta dienesta (LAD) un Lauksaimniecības datu centra (LDC) reģistros.

Vienlaikus CSP skaidroja, ka aptaujas mērķis ir iegūt informāciju par lauku saimniecībām, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu - apsaimnieko lauksaimniecības zemi vai audzē lauksaimniecības dzīvniekus, vai uztur zemi labā lauksaimniecības un vides stāvoklī neatkarīgi no tā, vai apsaimnieko īpašumā esošo zemi vai nomā no citiem lauksaimniekiem.

Pārvaldē norādīja, ka apsekojumā tiks aktualizēta saimniecību pamatinformācija - vispārīga informāciju par lauku saimniecību skaitu, struktūru, lauksaimniecības zemes izmantošanu, lauksaimniecībā nodarbinātajiem un citām saimniecības aktivitātēm -, kā arī iegūta jaunu informācija par augsnes apstrādes un auglības saglabāšanas metodēm, ābeļu stādījumu platībām, lauksaimniecībā izmantoto tehniku un iekārtām.

Respondenti autorizācijai CSP elektroniskajā datu vākšanas sistēmā varēs izmantot jau esošo sistēmas lietotāja vārdu un paroli vai reģistrēties kā jauns lietotājs, informēja CSP.

CSP plāno, ka aptaujas rezultāti būs pieejami 2024. gada maijā, bet 2024. decembrī tie tiks ievadīti datu bāzēs. E-publikācija plānota 2025. gada janvārī.

Pārvaldē atgādināja, ka lauku saimniecību integrētās statistikas apsekojums notiek reizi trīs gados starp lauksaimniecības skaitīšanām, kuru veic visās Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, tostarp Latvijā.

Iegūtie dati nodrošinās nepieciešamo informāciju par lauku saimniecību struktūru un būs pamatā lauksaimniecības nozares analīzei un lēmumu pieņemšanai lauksaimniecības politikas un lauku attīstībai Latvijā un ES.

Žurnālā "Agro Tops" septembrī lasi:

- Agronomijas zinātņu doktore Ieviņa Stūrīte par dzīvās dabas sadzīvošanu ar biznesu
- Kā šīs sezonas laikapstākļi ietekmējuši ražu un tās novākšanas procesu
- Kur Latvijā plešas lielākie kukurūzas lauki
- Lopkopība un augkopība ciešā sazobē
- Cik dārga ir kultūrmelleņu audzēšana

Žurnālu abonē šeit

"Agro Tops". 2023. gada septembra numurs.