Ko īsti nozīmē tas, ja cilvēks reģistrēts kā transportlīdzekļa turētājs? Vai īpašnieks var dzēst turētāju bez viņa ziņas? Jautā Ilze Zemgalē.

Saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu transportlīdzekļa turētājs ir fiziska vai juridiska persona, kas uz tiesis­ka pamata (mantas īres, nomas, patapi­nājuma līgums u.c.) lieto transportlīdzek­li. 

Par turētāju nav uzskatāms cilvēks, kas transportlīdzekli lieto uz dienesta vai darba tiesisko attiecību pamata.

Ceļu satiksmes drošības direkcijā pa­skaidro – transportlīdzekļa turētājs ir persona, kam dotas transportlīdzekļa ietošanas tiesības no īpašnie­ka puses. 

Piemēram, cilvēks ir izvēlējies braucamrīku iegā­dāties ar līzinga vai kredīta nosa­cījumiem, un tā iegādei nepieciešamo naudas summu ir piešķīrusi kāda kredīt­iestāde, banka, līzinga kompānija vai kāda cita, kas sniedz šādu pakalpojumu. Šādos gadījumos spēkrata reģistrācijas apliecībā kā īpašnieks tiks norādīta ies­tāde, kas piešķīrusi naudas līdzekļus, bet turētājs būs attiecīgā persona, kas sa­ņēmusi līdzekļus tā iegādei.

Līdzko līzin­ga vai kredīta maksājums ir nomaksāts un saistības ar finanšu iestādi beigušās, transportlīdzeklis tiek pārreģistrēts uz jaunā īpašnieka vārda.

Jebkura braucamā īpašniekam ir ie­spēja reģistrēt tā faktisko lietotāju, norādot viņu kā turētāju reģistrācijas ap­liecībā, kā arī vajadzības gadījumā no­mainīt turētāju uz citu. 

Reģistrēt turētā­ju iespējams ar abpusēju – īpašnieka un turētāja – piekrišanu. Ja transportlīdzek­lim reģistrēts turētājs un tas tiek dzēsts, nenorādot citu cilvēku kā turētāju, viņa klātbūtne nav nepieciešama. 

Savukārt, ja spēkrata īpašnieks kā tā turētāju ne­reģistrē kādu citu vai arī ja turētājs tiek dzēsts, reģistrācijas apliecībā kā turē­tājs tiek norādīts pats braucamā īpaš­nieks. 

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, Twitter, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.