Vai ap īpašumu drīkst likt sētu, to nesaskaņojot ar kaimiņu? Jautā Aiga V.

Jāievēro pašvaldību saistošie noteikumi

“Iegādājoties vai uzbūvējot mājokli, gandrīz vienmēr aktuāls ir jautājums par žogu. Saistībā ar žoga izbūvi un saskaņošanu īpašniekam parasti ir daudz neskaidrību – vai žoga izbūve jāsaskaņo būvvaldē, jāsaskaņo ar kaimiņu, var pats izvēlēties augstumu un krāsu, kā arī dažādi citi jautājumi,” pauž zvērināta advokāta palīgs Ņikita Kovaļovs.

Jāņem vērā – 

kopš 2021. gada 1. novembra žoga ierīkošana gan ārpus publiskās ārtelpas, gan publiskajā ārtelpā nav jāsaskaņo ar būvvaldi, 

izņemot dažus retus gadījumus, piemēram, ja žogu novieto aizsardzības teritorijā vai kultūras pieminekļu teritorijā, uzsver jurists. 

Taču tas automātiski nenozīmē, ka īpašnieks tiesīgs pats izvēlēties jebkādu žoga augstumu vai krāsu. Īpašniekam ir pienākums ņemt vērā pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentos ietvertos nosacījumus attiecībā uz žogiem. 

Piemēram, Rīgas valstspilsētas pašvaldībā žogs gar ielu nedrīkst būt augstāks par 1,8 metriem, žoga caurredzamība vismaz 30%, krāsojums stilistiski jāsaskaņo ar ēku un blakusesošā zemesgabala žogu. Dažādās pašvaldībās noteikumi var atšķirties, tāpēc ir būtiski iepazīties tieši ar savas pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentiem.

Saskaņošana ar kaimiņu

Ja tiek ievēroti visi pašvaldības noteikumos minētie nosacījumi attiecībā uz žoga augstumu, caurredzamību, krāsu un citas prasības, bieži vien aktuāls paliek jautājums, vai žogs jāsaskaņo ar kaimiņiem. 

No cilvēciskā viedokļa ar kaimiņiem jāuztur labas attiecības un ieteicams arī vienoties par žogu. Taču, ja kaimiņš, piemēram, izvirza neadekvātas prasības vai abu kaimiņu viedokļi attiecībā uz žogu nesakrīt, jautājums jārisina juridiski. 

Ne no viena normatīvā tiesību akta neizriet īpašnieka pienākums saskaņot žogu ar kaimiņu, ja žogs tiek būvēts uz sava zemesgabala un neaizskarot kaimiņa zemes īpašumu. Ja vēlas žogu izbūvēt uz abu teritoriju robežas, tad gan jāņem vērā, ka robeža pieder abiem, tāpēc būs nepieciešama kaimiņa atļauja. Taču, ja žogu būvē uz savas zemes, neskarot kaimiņa īpašumu, piekrišana un saskaņošana no juridiskā viedokļa nav nepieciešama. Tomēr jāpatur prātā, ka ar jaunizbūvētu žogu nedrīkst norobežot ceļu, traucēt servitūtu izmantošanai vai citādi radīt būtiskus šķēršļus.

Der zināt!

  • Žogs nav jāsaskaņo ar būvvaldi.
  • Izbūvē jāievēro pašvaldības noteikumi par žoga augstumu, krāsu, caurredzamību un citiem parametriem.
  • Saskaņošana ar kaimiņu nav nepieciešama, ja žogs atradīsies uz paša zemes, neskarot kaimiņa zemesgabalu, un netiks izbūvēts tieši uz abu īpašumu robežas.
  • Žogs nedrīkst radīt šķēršļus auto un cilvēku kustībai, nodibinātiem servitūtiem, arī radīt citus apgrūtinājumus vai šķēršļus.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, Twitter, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.